Keď investujete do techniky, ktorá pomôže Vašim ľuďom, aby boli produktívnejší, je podstatné, aby jej dôverovali a boli tým zaviazaní. A preto eTechnology vidí školenie ako podstatnú časť zmeny spôsobu Vašej práce. Môžeme tiež ponúknuť školenie ako súčasť dôkazu správnosti novej koncepcie, takže dostanete jasný obraz o tom, aký môže mať technika vybratá pre Vás dopad na Vaše podnikanie. Všetky školenia sú kompletne pripravené na mieru na Vaše podnikanie a Vaše priority.

  • Pre koho je školenie hlavne určené?
    Školenie koncových užívateľov – eTechnology má autorizované školiace stredisko zariadení z nášho portfólia, takže pomocou našich odborníkov dostanete Vašich ľudí rýchlo k tomu, aby prinášali ovocie.
  • Technické školenie – zaistíme, aby bola technika bezproblémovo integrovaná do Vašich existujúcich priestorov a budeme úzko spolupracovať s Vašim IT tímom, aby aj oni boli oboznámení s novými systémami.
  • Školenie školiteľov – môžeme preškoliť Váš personál, aby zaručoval vrcholnú kvalitu a bol schopný preškoliť ďalej interne svojich kolegov.
  • Trvalá podpora – pomôžeme Vám zvládnuť túto zmenu a zaistiť, aby Vaši ľudia pokračovali vo vylepšovaní ich produktivity. Budeme robiť opakované preškolenia a vykonávať mapovanie zamestnancov, aby sme zistili, či sa technika skutočne využíva.

Školenia by sa mali hlavne zúčastniť tí, ktorí budú aktívne pracovať s produktami a ktorí sa následne stanú internými školiteľmi svojich kolegov.

Čo bude obsahom školenia?

Školenie obsahuje informácie o inštalácií a zapojení produktov, jednotlivé možnosti funkcií produktov a praktické ukážky práce s produktami. Vyžiadajte si od nás aktuálny cenník zaškolenia na prácu s produktami interaktívnej technológie.

Požiadavka na školenie

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.