Virtuálna realita pre školy. Realita vo Vašej triede.

Prelomový systém virtuálnej reality určený špeciálne pre školy. Umožňuje zapojenie do výučby a vytvára skvelý zážitok pre študentov všetkých vekových kategórií. Pomáha pochopiť študentom predmety, témy a javy cez osobné skúsenosti. VR výrazne zvyšuje záujem študentov, posilňuje ich vedomosti, podporuje zapamätanie si a osvojenie získaných informácií a neposlednom rade zlepšuje výsledky študentov.
VR obsahuje set VR/AR okuliarov, prenosnú stanicu na zabezpečenie a nabíjanie okuliarov, jednoduché užívateľské prostredie, prístup k webovému portálu, pomocou ktorého je možné jednoducho spravovať a kontrolovať zariadenia v triede.

Jednoduché ovládanie a správa

Dôležitou súčasťou VR je užívateľsky jednoduchý portál, poskytujúci všetok potrebný obsah a nástroje pre úspešné zdieľanie obsahu a aktivít študentom. Jednoduchým ovládaním môžete vytvárať zoznamy jednotlivých lekcií a aktivít. Jedným kliknutím, učiteľ môže poslať obsah priamo do zariadení

Obsah a lekcie pre virtuálnu a rozšírenú realitu

Obsah a štruktúrované aktivity a lekcie podporia predstavivosť študentov, zanechajú v nich zážitok, zlepšia zapamätateľnosť a skúsenosti. Zvýšia tým schopnosť vizualizácie a schopnosť osvojiť si javy z rôznych oblastí ako napr. Matematika, Fyzika, Chémia, Informatika, Zemepis, Veda, História, Biológia a ďalšie. K dispozícií viac ako 900 aktivít a lekcií z rôznych oblastí rozdelených do oblastí ako 3D modely, obrázky video, zvuk a scény. Kreativita pomocou 360 kamery alebo 3D modelov s možnosťou vytvoriť vlastné aktivity a lekcie.