Počítače vo vzdelávacom prostredí sú z hľadiska častého používania jedny z najviac testovaných na správu a zabezpečenie. V súčasnej dobe s veľmi rýchlim tempom zvyšuje množstvo počítačov v školách. S nárastom počtu počítačov sa samozrejme aj náročnosť na údržbu a stálosť takýchto počítačových prostredí zvyšuje. Veľa škôl má problém, aby sa počítače v ich spoločnosti využívali na to, na čo sú určené a aby sa dosiahla maximálna efektivita pri ich využívaní.

Programy Insight a Deep Freeze sú určené pre lektorov, učiteľov, školiacich pracovníkov a IT administrátorov skrátka pre všetkých tých, ktorých pracovným prostredím je učebňa so zosieťovanými počítačmi a kde prebieha výučba alebo školenie pomocou počítačov.

 • Orientácia na vzdelávanie
  Orientujeme sa špeciálne na vzdelávanie, čo prenášame do našej práce. Rozumieme Vašim potrebám.
 • Učenie sa inovatívnym spôsobom
  Vytvoríme prostredie, ktoré Vám umožní riadenie výučby takým spôsobom ako Vám najviac vyhovuje.
 • Bezpečnosť v škole
  Nástroj ako udržať Vašu sieť a dáta bezpečné. Zabezpečiť spustenie len Vami zvolených programov a webových stránok.
 • Efektívne využitie investovaných peňazí
  Vylepšite schopnosť rozhodovania sa pomocou hardvéru a softvéru, ktorý Vám dá silu a vedomosti robiť správne rozhodnutia týkajúce sa rozpočtu.
 • Zjednodušujeme a redukujeme čas nutný na správu siete
  Osloboďte svoj IT tím, aby sa mohol venovať iným aktivitám v škole, či už pomáhať žiakom alebo učiteľom alebo pracovať s vedením školy na strategickom vývoji školy.

Produkty

Chcete vedieť ako zachovať stálosť Vášho IT prostredia ?

Navštívte webovú stránku Programy pre správu, kde sa dozviete viac o našich moderných, inovatívnych produktoch a riešeniach vhodných pre Vašu spoločnosť, pomocou ktorých zabezpečíte 100% stálosť Vášho IT prostredia.