Informačný panel

Použitím videa, animácií a textu vytvoríte aktuálny a pôsobivý obsah na pritiahnutie a udržanie pozornosti Vašich zákazníkov. Informačné panel NovoDS je marketingovým nástrojom na dosiahnutie ideálneho a jednoduchého riešenia pre Vaše dynamické komunikačné potreby vo Vašej spoločnosti.

Stiahnuť a otestovať
(Pre zapožičanie NovoDS zariadenia nás prosím kontaktujte)
Aplikácie dostupné aj v nasledovných obchodoch

Bezdrôtová prezentácia

NovoConnect na prenos obrazu a zvuku a je ideálnym zariadením pre  konferenčné, zasadacie miestnosti, kde každý prezentujúci má svoje zariadenie. Dokáže sa k nemu pripojiť a priamo zobrazovať na displeji až 4 zariadenia naraz. Účastníci schôdzky môžu komunikovať a zdieľať digitálny obsah prostredníctvom svojich PC, tabletov, smartfónov.

Stiahnuť a otestovať (PC a Mac verzia)
(Pre zapožičanie NovoPro zariadenia nás prosím kontaktujte)

                                   Appstore Btn Playstore Btn

Bezdrôtová prezentácia

Solstice je ideálnym riešením pre konferenčné, zasadacie miestnosti, kde každý prezentujúci má svoje zariadenie. Bezdrôtové pripojenie na displej, TV alebo projektor viacerým prítomným súčasne. Inovatívna forma prezentácie, rýchle a jednoduché ovládanie. Už žiadne káble na stole a zdĺhavé pripojovanie…

Stiahnuť a otestovať (PC verzia)
Aplikácia dostupná aj v nasledovnom obchode

                                          Playstore Btn  appstore-btn

Interaktívne hlasovanie

Použitím hlasovacieho softvéru TurningPoint spolu s hlasovacími jednotkami, získate rýchle, jednoduché a efektívne odpovede na Vaše otázky, prieskumy. Možnosť výberu hlasovania v PowerPointe, cez ľubovoľnú aplikáciu alebo individuálne. Jednoduché rozhranie – manažovanie hlasovania, účastníkov, obsahu, stretnutí a reportov.

Stiahnuť a otestovať (PC a Mac verzia)
Aplikácia dostupná v nasledovných obchodoch

Správa a výučba v učebni

Program Insight je určený pre výučbu v počítačovej, notebookovej alebo tabletovej učebni, kde sú počítače navzájom zasieťované. Vytvára skutočne efektívne pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese.
Stiahnuť a otestovať

Rezervácia a správa miestností

Rezervačný systém Evoko Liso je komplexné riešenie pre rezerváciu miestností a informovanie o aktuálnom stave miestností. Zlepšenie využitia kancelárií a zasadacích miestností, dostanete miesto, ktoré potrebujete vtedy keď ho potrebujete čo zaručí výrazné šetrenie času a zefektívnenie procesov.
Stiahnuť a otestovať
(Pre zapožičanie Evoko Liso zariadenia nás prosím kontaktujte)

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.