Informačný panel

Použitím videa, animácií a textu vytvoríte aktuálny a pôsobivý obsah na pritiahnutie a udržanie pozornosti Vašich zákazníkov. Informačné panel NovoDS je marketingovým nástrojom na dosiahnutie ideálneho a jednoduchého riešenia pre Vaše dynamické komunikačné potreby vo Vašej spoločnosti.

Stiahnuť a otestovať
(Pre zapožičanie NovoDS zariadenia nás prosím kontaktujte)
Aplikácie dostupné aj v nasledovných obchodoch

Technológia reštartu

Program Deep Freeze kompletne ochráni Váš počítač a zachová všetky Vami nakonfigurované nastavenia. Znemožní do počítača nainštalovať nežiadúci softvér, stiahnuť dokumenty, ochráni počítač pred vírusmi atď. Nezáleží aké zmeny užívateľ urobí, jednoduchým reštartovaním počítača vrátite všetky zmeny do pôvodného nastavenia.

Stiahnuť a otestovať (verzia Standard a Enterprise)

Bezdrôtová prezentácia

Solstice je ideálnym riešením pre konferenčné, zasadacie miestnosti, kde každý prezentujúci má svoje zariadenie. Bezdrôtové pripojenie na displej, TV alebo projektor viacerým prítomným súčasne. Inovatívna forma prezentácie, rýchle a jednoduché ovládanie. Už žiadne káble na stole a zdĺhavé pripojovanie…

Stiahnuť a otestovať (PC verzia)
Aplikácia dostupná aj v nasledovnom obchode

                                          Playstore Btn  appstore-btn

Interaktívne hlasovanie

Použitím hlasovacieho softvéru TurningPoint spolu s hlasovacími jednotkami, získate rýchle, jednoduché a efektívne odpovede na Vaše otázky, prieskumy. Možnosť výberu hlasovania v PowerPointe, cez ľubovoľnú aplikáciu alebo individuálne. Jednoduché rozhranie – manažovanie hlasovania, účastníkov, obsahu, stretnutí a reportov.

Stiahnuť a otestovať (PC a Mac verzia)
Aplikácia dostupná v nasledovných obchodoch

Správa a výučba v učebni

Program LanSchool je určený pre výučbu v počítačovej, notebookovej alebo tabletovej učebni, kde sú počítače navzájom zasieťované. Vytvára skutočne efektívne pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese.
Stiahnuť a otestovaťSlovenčina pre LanSchool v. 8.0.0.42
Pre uplatnenie slovenčiny pre program LanSchool – nakopírujeme stiahnutý súbor do zložky kde sa nám nainštaloval softvér LanSchool (zv.: C:\Program Files(x86)\LanSchool).

Rezervácia a správa miestností

Rezervačný systém Evoko Liso je komplexné riešenie pre rezerváciu miestností a informovanie o aktuálnom stave miestností. Zlepšenie využitia kancelárií a zasadacích miestností, dostanete miesto, ktoré potrebujete vtedy keď ho potrebujete čo zaručí výrazné šetrenie času a zefektívnenie procesov.
Stiahnuť a otestovať
(Pre zapožičanie Evoko Liso zariadenia nás prosím kontaktujte)

© 2020 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.