Inštalácie produktov sú dôležitým prvkom správneho fungovania všetkých nami ponúkaných produktov. Či už sa jedná o interaktívnu, multimediálnu alebo odbornú učebňu, jazykové laboratórium alebo školiacu a prezentačnú miestnosť. Inštalácie môžu byť realizované podľa Vašich požiadaviek, prípadne prispôsobené Vašim možnostiam.

Aktuálny cenník inštalačných prác a služieb si poskytujeme na požiadanie, takže nás neváhajte kontaktovať.

Predstavte si, že by ste mohli vidieť, ktoré kancelárie sú hneď k dispozícii alebo si priebežne zarezervovať prázdne kancelárie pomocou rezervačného systému EVOKO. Mohlo by sa zlepšiť využitie kancelárií  a dostať miesto, ktoré potrebujete vtedy, keď ho potrebujete. Prídete do kancelárie a iba jedným dotykom zapnete interaktívny displej Avocor a môžete začať poradu, každý je pripojený a netrvá to ani minútu.
Ľudia z iných kancelárií sa môžu pripojiť na poradu a tiež mnohí predajcovia v teréne sa môžu pripojiť zo svojich domácich kancelárií: prostredníctvom audiokonferencie Minto a softvéru Span môžete zdieľať predajné výsledky a ciele v tabuľkovom procesore a každý môže pripomienkovať, prepisovať a prispievať k číslam a plánom v reálnom čase. Preskočíte do prezentácie o stratégii na ďalší kvartál a Váš tím môže znova prispieť a prepisovať v prezentácii. Nazriete do posledných aktivít konkurencie na internete a zaznačíte si ich do poznámkového bloku, ktorý máte otvorený počas celej porady.

Ďalej diskutujete o nových výrobkoch a Vy môžete prostredníctvom vizualizéra AVerVision ukázať reálny produkt, takže každý môže vidieť ukážku priamo z centrály vývojového oddelenia. Porada sa končí a v priebehu sekúnd sa poznámky  na interaktívnej tabuli zaznamenajú a všetky úlohy a poznámky sa hneď rozpošlú elektronicky. Firma videla rýchlejšie prevádzkové výkazy, lepšie sa sústredila na predaj a výsledky!

Požiadavka na inštaláciu

© 2017 eTechnology