Vzdialená proaktívna kontrola

100% vzdialená kontrola, ktorej úlohou je aktívne kontrolovať ,,zdravie” Vašich produktov a včas varovať, aby sa zafixovali objavené problémy.

Linka pomoci technického personálu

Linka určená pre správcu Vašej siete a Váš technický tím, kde sú k dispozícií technici aby Vám poskytli hĺbkovú technickú podporu, odborné poradenstvo a neobmedzený počet diaľkových opráv v prípade problémov s IKT vo Vašej škole.

Linka pomoci pre celú školu

Linka pomoci určená pre každého vo Vašej škole, ktorej úlohou je pomáhať pri počiatočnej diagnostike chýb a odpovedať na otázky ohľadom IKT, riešiť problémy a dávať rady. Mala by oslobodzovať správcov sietí a technický podporný tím a uvoľňovať ich, aby mohli podporovať a riadiť dôležitejšie veci ohľadom IKT.

 

A môžete si tiež pridať

  • Kvalifikovanú službu zákazníkom, kde Vám budú  k dispozícií technici priamo vo Vašej škole, vždy, keď ich budete potrebovať, aby ste boli pokojní pri akomkoľvek zložitom probléme.

Chceli by ste ďalšiu podporu

Už využívate služby kompetentného podporného tímu vo Vašej skole, ktorý je ale často zaneprázdnený a je pre nich veľmi ťažké nájsť si čas pre preventívne opatrenia skôr ako následne riešiť problémy. Tiež by ste mohli využívať výhody prístupu k odborníkom, ktorí by Vám pomohli s komplikovanejšími problémami, ktoré sú náročné na vyriešenie alebo by im zabrali veľa času. Ako podporu Vášmu IKT tímu môžeme ponúknuť odborné poradenstvo a odborný dozor, aby sme mu pomohli poskytovať stále lepšie služby pre Vás

  • Vzdialená proaktívna kontrola objaví a vyrieši problémy proaktívne a uvoľní pre Vás čas Vášho IKT tímu, aby Vám bol viac k dispozícií.
  • Linka pomoci technického personálu, ktorá je určená pre Váš IKT tím, kde je k dispozícií viac technikov, aby im poskytlo odborné poradenstvo a opravy na diaľku.
  • Manažér pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktorý pomôže riadiť neustály vývoj IKT Vašej školy a bude Vám nápomocný pri každom kroku na Vašej ceste.

 

Na výber sú dva moduly

   Podpora
   Podpora Plus

Sľubujeme, že…

Sme tu preto, aby sme pomohli učiteľom vyučovať a žiakom učiť sa. Robíme to tak, že zariadime, aby technológie pracovali špeciálne pre Vaše potreby. Chceme byť Vašim partnerom, ktorému dôverujete, preto sme sa zaviazali k nasledovným prísľubom. Sú našimi hlavnými princípmi, ktoré naši ľudia dodržujú, keď pracujú pre Vás

 

… budeme mať iba pozitívny vplyv

Oko na veľkom obrázku po celú dobu – Veríme, že technológia by mala byť pre Vás neviditeľný pomocník práve v oka­mihu, keď ho potrebujete, aby bola opo­rou pre efektívne riadenie Vašej školy. Náš vzťah bude založený na jasnom po­rozumení prioritám Vašej školy, na spo­ločnej práci s Vami pri definovaní a vyví­janí IKT stratégie, čo by malo byť inšpirá­ciou pre úspech v rámci celej školskej komunity.

…Vás budeme informovať

Odbornosť cez spoluprácu a vyváženosť – Naše skúsenosti a odborné znalosti bu­dú dôležité pre pochopenie súčasných a budúcich technológií, aby efektívne podporili stratégiu Vašej školy pomocou novátorských myšlienok a overených rie­šení. Za Vašim prvotným kontaktom je tím odborníkov, ktorý zaručuje, že Vám bude­me môcť pomôcť prostredníctvom naj­lepších riešení, ktoré máme vždy po ruke.

…budeme vnímaví

Vaše potreby sú naše priority – Náš pod­porný tím bude reagovať rýchlo a pozi­tívne na Vaše otázky a na problémy bu­deme nachádzať vhodné riešenia.

…dodáme aj pridanú hodnotu

Pomocou dosahovania výsledkov – Naše ceny sú konkurenčné a transparentné, s flexibilnými možnosťami, ktoré zaisťu­jú, že nás a naše výsledky budete vždy považovať za hodné investovaných peňa­zí.

…sa budeme sústrediť na Vašu školu

Vaše potreby sú našimi prioritami – Bu­deme vždy počúvať a reagovať na Vaše potreby, na ktorých Vám najviac záleží – všetko ostatné bude druhoradé. Vy dáte pokyn a myto zariadime.

…budeme otvorení a prístupní

Vždy udržiavame veci jasné a jednoduché- Budeme Vás za každých okolností infor­movať jasne a promptne, bez odborného slangu, alebo zložitých vysvetľovaní.

…budeme spoľahliví

Tam, kde nás potrebujete, na čom záleží najviac – Naše služby naplnia každé oča­kávanie, pretože sú merateľné, spoľahli­vé, efektívne a ľahko zrozumiteľné.

…budeme flexibilní

Zmena, je jediná istota, na ktorú sa spo­liehame – Sme flexibilní a prispôsobíme sa Vašim meniacim potrebám, ktoré ča­som prídu alebo tomu ako sa budú prio­rity Vašej školy vyvíjať.

 

Požiadavka na službu Vzdialená podpora

Aké problémy najčastejšie riešite v súvislosti s IKT?

 Naša škola nemá správcu IKT zariadení
 Nefungujúca alebo zle pracujúca audio vizuálna technika (int. tabule, projektory, atď)
 Problémy so školskou sieťou (pripojenie do siete, nekvalitná kabeláž, atď)
 Nefunkčné PC (problémy so spustením PC alebo s operačným systémom, atď)
 Často zavírené alebo spomalené počítače
 Problémy s aktualizáciou, nastavením alebo inštaláciou jednotlivých aplikácií
 Problémy so serverovými riešeniami (inštalácia,bezpečnosť, atď)
 Iné problémy (uveďte do správy)

    


© 2018 eTechnology