V rámci skvalitnenia služieb našim zákazníkom poskytujeme jednoduchý spôsob vyriešenia problémov IKT zariadení prostredníctvom vzdialenej podpory.

Postup je jednoduchý, stiahnite si súbor vzdialenej podpory a spojte sa s naším technikom, ktorý vás bude inštruovať o ďalšom postupe. Program umožní urobiť zásah servisného technika na vašom počítači tak, ako by bol priamo pri ňom.

Vzdialená podpora (program si stiahnete na nasledovnom linku):
TeamViewer.exe

(Vzdialená podpora sa vzťahuje len pre zákazníkov ktorý majú zakúpený modul Podpora alebo Podpora Plus, v opačnom prípade Vám bude účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka služieb.)

© 2019 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | About company