Digitálne jazykové laboratórium

Najmodernejší spôsob výučby jazykov s využitím informačných technológií. Vďaka využitiu špičkovej a ľahko ovládateľnej technológie sa výučba stáva pútavým zážitkom. Keďže očakávanie okolia na jazykové znalosti narastajú, digitálne jazykové laboratórium pomôže pri podpore Vašich študentov a poskytnú učiteľom časovo nenáročné a podporné prostriedky.

Digitálne jazykové učebne od spoločnosti Roycan sa vyznačujú technológiou schopnou prenosu audio a video zdrojov v reálnom čase a vo vysokej kvalite pomocou počítačovej LAN siete. Revolučná technológia kombinuje hardvérové aj softvérové zariadenia, ktoré sú navrhnuté a určené pre používanie v počítačových (multimediálnych) učebniach. Pomocou systému Optimas sa tieto učebne premenia na skutočné výučbové prostredie –ultramoderné digitálne jazykové učebne.

Produkty Optimas sú vynikajúcimi nástrojmi pre výučbu jazykov a zabezpečujú maximálnu komunikáciu medzi učiteľom a študentami. Umožňujú zdieľať audiovizuálne zdroje medzi študentskými počítačmi (v analógovej aj digitálnej forme). Pomocou systémov môžete tiež kontrolovať a viesť zadané úlohy od učiteľského počítača a tým mať triedu plne pod kontrolou. S Optimas máte 4 systémy v jednom: Audio vizuálny prenos vo vysokej kvalite, orálnu komunikáciu medzi učiteľom a  študentami, vytvorenie profilov do želanej podoby a spravovanie jazykového laboratória.

Možno použiť do 10 kanálov na prenos, rôzne zdroje: CD, DVD, analógové zdroje, atď., vytvorenie 8 pracovných skupín, nástroje pre anotáciu, vytvorenie multimediálnych hodín a prezentácií, nahrávanie plochy učiteľského PC vrátane audia a hlasu učiteľa. Súčasťou základného balenia nie sú slúchadla pre študentov. Dostupné sú funkcie ako odoslanie učiteľskej obrazovky študentom, súčasne odosielanie študentských obrazoviek, možnosť vytvoriť skupiny študentov, skupiny pre chat, vyžiadanie pomoci od učiteľa, monitorovanie študentských obrazoviek a ďalšie.

  • O riešení Optimas School
  • Stálosť a zabezpečenie Jazykovej učebne

Je možné využiť už aj Vašu existujúcu počítačovú učebňu nainštalovaním systému Optimas school do tejto učebne. V tomto prípade nemusíte robiť výrazné zmeny vo Vašej učebni, pretože systém je to na prispôsobený. Jazyková učebňa Optimas School je profesionálne riešenie, ktoré sa vyznačuje veľkou funkcionalitou a ja to najkomplexnejšie riešenie jazykovej učebne na trhu. Pre efektívnejšiu výučbu sa odporúča jazykové laboratórium vybaviť aj interaktívnou tabulou/displejom, dataprojektorom, vizualizérom a audio systémom.

Optimas umožňuje používanie nespočetne veľa multimediálnych výučbových materiálov, a to ako digitálne, tak analógové priamo v triede. Všetky zdroje sú riadené učiteľom z jeho stola a prenášané priamo do pracovných NB/PC žiakov tak, aby s nimi mohli pracovať. Každý učiteľ môže mať vlastný profil, a je možné rovnako tak vytvoriť jednotlivé triedy. Študenti sú označený menami a môžu byť zobrazení na učiteľskom PC/NB  pre zefektívnenie práce učiteľa. Umožňuje učiteľovi mať kontrolu nad všetkým, čo sa deje v triede po celú dobu. Môžete sledovať prácu študenta, vzdialene prevziať kontrolu nad počítačmi študentov, odosielať a prijímať cvičenia cez sieť, blokovať obrazovku, myš a klávesnicu, diaľkové spustenie počítačových aplikácií a ďalšie.

 1.Audio vizuálny prenos vo vysokej kvalite, 2. Orálna komunikácia medzi učiteľom a  študentami, 3. Vytvorenie profilov do želanej podoby, 4. spravovanie jazykového laboratória.

                                                              1                              2                   3                               4

Videá


Program Deep Freeze, ktorý kompletne ochráni Váš počítač a zachová všetky Vami nakonfigurované nastavenia vo Vašej Jazykovej učebni. Znemožní do počítača nainštalovať nežiaduci softvér, stiahnuť dokumenty, ochráni počítač pred vírusmi atď. Nezáleží aké zmeny užívateľ urobí, jednoduchým reštartovaním počítača vrátite všetky zmeny do pôvodného nastavenia počítača. Správcom jazykových učební a IT učiteľom tak zjednoduší starostlivosť o učebňu. Ušetríte čas a peniaze za drahý softvérový servis. Jednoduchá inštalácia, nastavenie a správa softvéru. Viac informácií o programoch pre správu učebne nájdete na www.programyprespravu.sk.

Riešenie pomáha poskytovateľom splnenie a prekročenie očakávaní zákazníka a zabezpečiť bezporuchovú prácu s počítačom. Môžu počítať s celkovou integritou systému a zamestnanec sa môže spoľahnúť na funkčnosť výpočtovej techniky. IT personál je oslobodení od únavnej žiadosti o podporu.

Štruktúra zohľadňuje požiadavky na Váš čas a schopnosti. Je vytvorený tak aby inštalácia a ovládanie boli pre Vás jednoduché a intuitívne.

  • Zachovanie nakonfigurovaných nastavení nainštalovaných programov
  • Znemožnenie nainštalovať nežiaduci SW do počítača
  • Eliminácia drahého softvérového servisu
  • Správa SW cez LAN, WAN alebo internet

© 2019 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | About company