Akonáhle sa zaregistrujete do Partnerského programu eTechnology, zaviažete sa ponúkať a predávať produktové portfólio eTechnology. Pri predaji týchto produktov budete generovať zisk, ba čo viac, pomocou našich produktov môžete zvýšiť predaj už Vášho existujúceho portfólia produktov a ešte viac upevniť vzťahy s Vašimi zákazníkmi.

Ako eTechnology Preferovaný partner, ste zaviazaný dosiahnuť obchodné ciele a plánovania, zabezpečiť inovatívny marketing a investovať do predaja a služieb.

Sme si vedomí, že každá firma je jedinečná a má vlastné možnosti a schopnosti. eTechnology preto ponúka tri rôzne úrovne partnerstva. Každá úroveň závisí na výkone Vašej spoločnosti, podnikateľského plánu a investícií v oblasti predaja a služieb.

Úrovne partnerstva

Partner

Čo obnáša, aby ste sa stali Partnerom?

 • Zobraziť eTechnology produkty na Vašej webovej stránke

eTechnology Vám poskytne nasledovné výhody:

 • Prístup do Partnerského portálu (ceny produktov, marketingové materiály, atď.)

Úrovne partnerstva

Gold Partner

Čo obnáša, aby ste sa stali Partnerom?

 • Zobraziť eTechnology produkty na Vašej webovej stránke
 • Zabezpečiť prezentovanie produktov u Vašich zákazníkov

eTechnology Vám poskytne nasledovné výhody:

 • Prístup do Partnerského portálu (ceny produktov,marketingové materiály, atď.)
 • Poskytne online katalógy, kde si môžete pridať svoje vlastné logo a kontaktné informácie
 • 1 demo produkt (za zvýhodnenú cenu) za rok od každého výrobcu
 • Poskytneme databázu súborov pre Vašu webovú stránku a marketingové aktivity

Úrovne partnerstva

Premium Partner

Čo obnáša, aby ste sa stali Partnerom?

 • Zobraziť eTechnology produkty na Vašej webovej stránke
 • Zakúpiť demo produkty na zapožičanie a prezentovanie u Vašich zákazníkov

eTechnology Vám poskytne nasledovné výhody:

 • Prístup do Partnerského portálu (ceny produktov,marketingové materiály, atď.)
 • Poskytne online katalógy, kde si môžete pridať svoje vlastné logo a kontaktné informácie
 • 3 demo produkty (za zvýhodnenú cenu) za rok od každého výrobcu
 • Poskytneme databázu súborov pre Vašu webovú stránku a marketingové aktivity
 • Marketingové aktivity a podporu

© 2018 eTechnology