Ideálne riešenie interaktívnej výučby pre Slovenské školy

Objavte celkom nové možnosti využitia tabletovej učebne v škole a spôsob práce s tabletmi vo výučbe! Získajte riešenie Toglic, ktoré Vám umožní tablety efektívne prepojiť s Vaším existujúcim hardvérovým vybavením, využiť ich potenciál pri vzdelávaní a maximalizovať ich prínos.

Spolupráca žiakov s učiteľom, okamžitá spätná väzba, archív výsledkov testov
Jedným kliknutím zašlete na všetky žiacke tablety rovnaký učebný materiál, ktorý práve preberáte. Žiaci na tablete môžu študovať učebné texty doplnené o multimediálne prvky (zvuky, animácie, a pod.), riešiť úlohy, odpovedať na zákerné otázky alebo absolvovať test, ktorý sa automaticky vyhodnotí. Ako učiteľ uvidíte okamžite výsledky skúšania všetkých žiakov, môžete si ich porovnať v prehľadných grafoch alebo sa detailne pozrieť, kde práve Jožko urobil chybu. Žiaci si môžu rovnaký test zopakovať niekoľkokrát – zakaždým sa im zobrazí a inak zamieša variácie testu.

Hlasovacie zariadenia pre hodnotenie a zapojenie študentov
Technológia hlasovacích zariadení TurningPoint je intuitívna a jednoduchá a umožňuje učiteľovi digitalizovať dáta študentov a to ako vo výučbe tak aj vo chvíli zhromažďovania údajov. Funkcionalita umožňuje učiteľovi položiť otázku študentom a študenti reagujú pomocou hlasovacích zariadení alebo pomocou webu – použitím mobilných zariadení ako napr. smartfón, tablet, notebook.

Autorské nástroje pre editáciu a tvorbu vlastných učebných materiálov
Nemusíte využiť len dodané vopred pripravené učebné materiály a testy. Súčasťou programov je autorský nástroj, pomocou ktorého si môžete pohodlne (napr. na svojom počítači) testy, cvičenia alebo učebné texty pripraviť alebo editovať. Nemusíte sa báť, prípravu zvládne každý, kto vie písať vo worde. Vytvorené materiály využijete nielen na počítačoch v učebni, na interaktívnej tabuli alebo ich žiaci budú mať dostupné z domu (eLearning).

 • Tímové tabletové výučbové aktivity
 • Hlasovanie, hodnotenie, zapojenie

Tabletová trieda zahŕňa nielen kvalitné tablety, ale tiež prepracovaný vzdelávací softvér, ktorý maximalizuje zapojenie a využitie tabletov vo výučbe. Profesionálny vzdelávací systém Toglic poskytuje nástroje pre eLearningové vzdelávanie i testovanie, umožňuje riadenie výučby na žiackych tabletoch a okamžité získanie spätnej väzby. Množstvo dostupných hotových učebných materiálová škála učiteľských nástrojov napomáha k okamžitému zapojeniu tabletovej učebne do vyučovania. Využiť môžete tiež niektoré z ponúkaných školení.

Tisíce pripravených testových úloh, cvičení a e-kurzov na okamžité využitie

Využite vo vyučovaní niektoré z tisícov testových úloh, cvičení alebo učebných textov, ktoré sú Vám okamžite k dispozícii. Rozsah materiálov zahrňuje takmer všetky predmety základných škôl a časť predmetov stredných škôl.

Vďaka výučbovému systému Toglic sa Váš učiteľský tablet zmení na pomocníka pri výučbe s Vašou interaktívnou tabuľou, umožní Vám zo zadného radu v triede diaľkovo ovládať premietaný obraz výučbového materiálu, alebo synchronizovať zobrazený materiál na žiackych zariadeniach. Prepojením všetkých tabletov v jednom systéme získate prehľad o výsledkoch všetkých žiakov na jednom mieste. Pripravené učebné materiály a testy budú dostupné i zo všetkých ostatných zariadení školy – od interaktívnych tabúľ, cez počítačovú učebňu až po vlastné zariadenia žiakov (BYOD). Tablety tak krásne doplnia a didakticky rozšíria Vašu súčasnú techniku.

Softvérová časť tabletovej triedy obsahuje vzdelávací systém Toglic, ktorý pre Vás na internete zriadime a nastavíme*). Systém bude okamžite naplnený množstvom hotových materiálov. Vám už len ostáva naviesť zoznamy užívateľov a môžete začať učiť. Po celú dobu (2 alebo 5 rokov podľa zakúpeného variantu produktu) sa budeme starať o riadny chod systému tak, aby ste sa Vy mohli venovať iba výučbe. K dispozícii máte podrobnú dokumentáciu k práci so systémom Toglic a s prípadnými dotazmi Vám ochotne poradí naša technická podpora. V ďalších rokoch je možné prístup do systému Toglic ľubovoľne predĺžiť.

Tabletová učebňa

Technológia hlasovania a hodnotenia TurningPoint sa stáva užitočným pomocníkom učiteľov, prezentujúcich a žiakov tam, kde sa používa overovanie schopností a vedomostí formou didaktických testov. Či už použijete pre prezentáciu, kvízy, testy, pre opakovanie lekcií, môžete venovať väčšinu svojho času vyučovaniu /prezentovaniu a nie papierovaniu a hodnoteniu. TurningPoint softvér posúva funkčnosť hlasovacích zariadení na rozhranie cloud – viazaný s vlastným účtom . K dispozícii je ako pre učiteľov tak aj pre študentov. Umožňuje bezpečnú centralizovanú správu cloudových kurzov, zoznamov a údajov pre hodnotenie. Bezpečné prihlásenie a šifrovanie súborov zabezpečí, že dáta sú v bezpečí a zároveň poskytuje flexibilitu a prístup z viacerých miest . Organizuje a zbiera údaje, eliminuje manuálne procesy a dodáva jedinečnosť do vzdelávania.

Prečo technológia hlasovania a hodnotenia?

 • Najjednoduchšia a najrýchlejšia forma interaktívneho zapojenia poslucháčov
 • Získanie pozornosti účastníkov, zvýšenie záujemu a pozornosť pri prezentácii
 • Generovanie reportov do PDF, Excelu k rýchlemu nadhľadu, alebo k ďalšiemu spracovaniu
 • Zobrazenie celej otázky na zariadení
 • Variácie testov pre každého skúšaného (zamiešané poradie otázok a odpovedí)
 • Vyhodnotenie  odpovedí, prehľad výsledkov
 • Grafický prehľad úspešnosti pri opakovanom skúšaní
 • Funkcia  „Rýchlej otázky“ pre rýchlejšie zistenie zmatnej väzby
 • A ďalšie…

Možnosti systému

 • Hlasovanie môžete vytvárať priamo v Power Pointe
 • Hlasovať môžete aj mimo Power Pointu, nezávisle od aplikácie
 • Možnosť spájať hlasovacie zariadenia až do 10.000 kusov
 • Možnosť inštalovať hlasovací softvér na smartfón/tablet…
 • Možnosť hlasovania na diaľku (cez internet)
 • Pri prihlasovaní možnosť pozerať sa na “živé” výsledky hlasovania
 • Možnosť vytvoriť anonymné hlasovanie
 • Možnosť vytvoriť zoznam účastníkov, demografická analýza
 • Reportovanie do Excelu, PDF a HTML a ďalej tak pracovať s výsledkami reportov
 • Manažovanie obsahu hlasovania, správu účastníkov a reportov
 • Široký výber hlasovacích zariadení na mieru pre Vaše potreby
 • A ďalšie…

© 2019 eTechnology