Ideálne riešenie interaktívnej výučby pre Slovenské školy

Objavte celkom nové možnosti využitia technológie hlasovania a zapojenia v škole a vo výučbe! Interaktívna technológia hlasovania, hodnotenia a zapojenia je implementácia informačných technológií do vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania alebo výučby. Je efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so študentmi  a odovzdať im cenné informácie a získať od nich spätnú väzbu. Poskytuje prehľadný webový vzdelávací portál ktorý poskytne študentom moderný spôsob výučby formou on-line testov, multimediálnych výučbových textov alebo príkladov a úloh. Zapojte efektívne do výučby tablety a inteligentné telefóny.

Spolupráca žiakov s učiteľom, okamžitá spätná väzba, archív výsledkov testov

Majú jednoduché použitie – otázky ľahko vytvoríte v PPT, alebo importom z iných zdrojov. Vytvárajte rôznorodé a zaujímavé testy plné obrázkov, videí a zvukov a pri skúšaní na  tabletoch využite ľahký prehľad o odpovediach a výsledkoch.

 • Ľahká tvorba testov, pracovných listov
 • Podpora tabletov a smartfónov
 • Vzdialená komunikácia

Univerzálnosť je hlavnou výhodou. Materiál pripravíte len raz a je prispôsobený všetkým situáciám – od on-line zobrazenie na tabletoch i mobilných zariadeniach, cez prezentáciu na interaktívnej tabuli až po kvalitnú tlač.

Hlasovacie zariadenia pre hodnotenie a zapojenie študentov
Technológia hlasovacích zariadení TurningPoint je intuitívna a jednoduchá a umožňuje učiteľovi digitalizovať dáta študentov a to ako vo výučbe tak aj vo chvíli zhromažďovania údajov. Funkcionalita umožňuje učiteľovi položiť otázku študentom a študenti reagujú pomocou hlasovacích zariadení alebo pomocou webu – použitím mobilných zariadení ako napr. smartfón, tablet, notebook.

 

 • Interaktívna učebňa
 • Hlasovanie, hodnotenie, zapojenie

Interaktívne monitory sú vďaka najnovším zobrazovacím technológiám inovatívnym produktov pre učebne a nasledovníkom interaktívnych tabúľ. Majú vysokú kvalitu obrazu pri rozlíšení 4K a IR dotykovú technológiu. Dotykom prsta ovládate ovládate všetky počítačové aplikácie pričom už nepotrebujete používať projektor. Vďaka LED technológii podsvietenia ponúka krištáľovo jasné zobrazenie obrazu za všetkých svetelných podmienok a na rozdiel od systémov založených na projektore, nevrhá žiadny tieň na prezentujúceho a neoslepuje ho. NovoTouch dotykové displeje spotrebujú až o 75% menej energie ako štandardné projektory a inštalácia je jednoduchá a rýchla.

Dotykový displej vs Interaktívna tabuľa

Vizualizér AVerVision je zariadenie v princípe podobné meotarom. Na rozdiel od meotarov vizualizéry dokážu snímať a premietať nielen priesvitné fólie, ale aj akékoľvek tlačivá či priestorové predmety. V spojení s počítačom, môžeme snímane objekty interaktívne upravovať – dopisovať, dokresľovať, zaznačovať, atď. Ideálne na použitie s interaktívnym displejom. Možnosť pripojenia i k PC, dataprojektoru, monitoru, TV.  Súčasťou softvér, ktorý umožňuje interaktívne anotovanie výučbového procesu.

Nabíjacia stanica AVer umožňujúce pohodlné a jednoduché nabíjanie a zabezpečenie tabletov a notebookov v procese vzdelávania. Pojazdné vozíky pre tablety a notebooky sú ideálnym riešením pre triedy v ktorých sa vo výučbe používajú tieto zariadenia. Má dve hlavné funkcie – zabezpečenie zariadení a ich jednoduché nabíjanie.Obsahujú uzamykateľný systém pre bezpečnosť a energetický systém pre úspornosť prevádzky.
Jednoduché pripojenie zariadenia a elegantné uchytenie káblov.Zariadenie stačí vložiť do nabíjacej stanice a jednoducho pripojiť na originálnu nabíjačku.  Do stanice sa zmestí 24/32 notebookov, Chromebookov, alebo tabletov do veľkosti14”. Zariadenia je možné rôzne kombinovať

Technológia hlasovania a hodnotenia TurningPoint sa stáva užitočným pomocníkom učiteľov, prezentujúcich a žiakov tam, kde sa používa overovanie schopností a vedomostí formou didaktických testov. Či už použijete pre prezentáciu, kvízy, testy, pre opakovanie lekcií, môžete venovať väčšinu svojho času vyučovaniu /prezentovaniu a nie papierovaniu a hodnoteniu. TurningPoint softvér posúva funkčnosť hlasovacích zariadení na rozhranie cloud – viazaný s vlastným účtom . K dispozícii je ako pre učiteľov tak aj pre študentov. Umožňuje bezpečnú centralizovanú správu cloudových kurzov, zoznamov a údajov pre hodnotenie. Bezpečné prihlásenie a šifrovanie súborov zabezpečí, že dáta sú v bezpečí a zároveň poskytuje flexibilitu a prístup z viacerých miest . Organizuje a zbiera údaje, eliminuje manuálne procesy a dodáva jedinečnosť do vzdelávania.

Prečo technológia hlasovania a hodnotenia?

 • Najjednoduchšia a najrýchlejšia forma interaktívneho zapojenia poslucháčov
 • Získanie pozornosti účastníkov, zvýšenie záujemu a pozornosť pri prezentácii
 • Generovanie reportov do PDF, Excelu k rýchlemu nadhľadu, alebo k ďalšiemu spracovaniu
 • Zobrazenie celej otázky na zariadení
 • Variácie testov pre každého skúšaného (zamiešané poradie otázok a odpovedí)
 • Vyhodnotenie  odpovedí, prehľad výsledkov
 • Grafický prehľad úspešnosti pri opakovanom skúšaní
 • Funkcia  „Rýchlej otázky“ pre rýchlejšie zistenie zmatnej väzby
 • A ďalšie…

Možnosti systému

 • Hlasovanie môžete vytvárať priamo v Power Pointe
 • Hlasovať môžete aj mimo Power Pointu, nezávisle od aplikácie
 • Možnosť spájať hlasovacie zariadenia až do 10.000 kusov
 • Možnosť inštalovať hlasovací softvér na smartfón/tablet…
 • Možnosť hlasovania na diaľku (cez internet)
 • Pri prihlasovaní možnosť pozerať sa na “živé” výsledky hlasovania
 • Možnosť vytvoriť anonymné hlasovanie
 • Možnosť vytvoriť zoznam účastníkov, demografická analýza
 • Reportovanie do Excelu, PDF a HTML a ďalej tak pracovať s výsledkami reportov
 • Manažovanie obsahu hlasovania, správu účastníkov a reportov
 • Široký výber hlasovacích zariadení na mieru pre Vaše potreby
 • A ďalšie…

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.