Sieťové riešenia a správa

Počítače vo vzdelávacom prostredí sú z hľadiska častého používania jedny z najviac testovaných na správu a zabezpečenie. V súčasnej dobe s veľmi rýchlim tempom zvyšuje množstvo počítačov v školách. S nárastom počtu počítačov sa samozrejme aj náročnosť na údržbu a stálosť takýchto počítačových prostredí zvyšuje. Veľa škôl má problém, aby sa počítače v ich spoločnosti využívali na to, na čo sú určené a aby sa dosiahla maximálna efektivita pri ich využívaní.

Veľký počet denných užívateľov, obmedzené zdroje pre IT personál a obrovské množstvo počítačov i laboratórií, ktoré musia spoločne fungovať. IT pracovníci se nemôžu dovoliť mať počítačové systémy dlhšiu dobu nefunkčné. Učitelia potrebujú počítač na vyhodnocovanie a pre výučbu. Administratívny pracovníci ich potrebujú pre každodennú prácu.

Naše riešenia LanSchool a Deep Freeze sú preto určené do škôl  – skrátka všade tam, kde sa nachádza viacej počítačov.   IT poskytovatelia vedia, že ich schopnosť dodávať výborné služby je silne závislá na integrite a spoľahlivosti ich výpočtovej techniky. Riešenia pomáhajú poskytovateľom splnenie a prekročenie očakávaní zákazníka a zabezpečiť bezporuchovú prácu s počítačom. Môžu počítať s celkovou integritou systému a zamestnanec sa môže spoľahnúť na funkčnosť výpočtovej techniky.

IT personál je oslobodení od únavnej žiadosti o podporu. Spoľahlivé sieťové rie­šenie nielenže redukuje narušenie vyučo­vania a zaručuje, aby boli všetky zdroje potrebné pre vyučovanie ľahko dostupné, ale aj uvoľňuje Váš IT personál a umožňuje mu sústrediť sa na dôležitejšie úlohy počas dňa, kým Vaša sieť jednoducho funguje.

 • Správa a riadenie počítačovej učebne
 • Stálosť a zabezpečenie IT prostredia

Program LanSchool je určený pre počítačové prostredie, kde sú počítače, notebooky, tablety navzájom zosieťované. Vytvára skutočne efektívne pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese.

Učiteľ zadá zo svojho počítača zdieľanie obsahu svojej obrazovky na ostatné študentské zariadenia. Jednoduchým spôsobom môže takto vyučovať a prezentovať pomocou rôznych programov, aplikácií a žiaci uvidia na svojich monitoroch iba to, čo prezentuje vyučujúci. Týmto je zamedzené študentom rozptyľovať sa inými nežiaducimi prvkami, takže učiteľ sa môže venovať plne svojej prezentácii a tým učiť viac efektívne.

 • Učenie sa inovatívnym spôsobom
  Vytvoríme pro­stredie, ktoré Vám umožní riadenie výučby takým spôsobom ako Vám najviac vy­hovuje.
 • Bezpečnosť v škole
  LanSchool je nástroj ako udržať Vašu sieť a dáta bezpečné. Zabezpečiť spustenie len Vami zvolených programov a webových stránok.
 • Zjednodušujeme a redukujeme čas nutný na správu siete
  Osloboďte svoj IT tím, aby sa mohol venovať iným aktivitám v škole, či už pomáhať žiakom alebo učiteľom alebo pracovať s vedením školy na strategickom vývo­ji školy.

Program LanSchool vytvára skutočne efektívne pracovné pro­stredie a umožňuje priamu interakciu uči­teľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučo­vacom procese. Štruktúra programu zo­hľadňuje požiadavky na Váš čas a schop­nosti. je vytvorený tak, aby inštalácia a ovládanie boli pre  Vás jednoduché a in­tuitívne. Žiadny iný program nie je tak jednoduchý na inštaláciu a obsluhu.

Pre koho je určený ?
Program je určený pre lektorov, učiteľov, školiacich pracovníkov, prezentujúcich skrátka pre všetkých tých, ktorých pra­covným prostredím je učebňa so zosieťovanými počítačmi a kde prebieha výučba alebo školenie pomocou počítačov.

Program LanSchool získal prestížne medzinárodné ocenenie Technology and Learning Awards of Excellence. Súčasťou nezávislej komisie sú učitelia, IT odborníci a školitelia z celého sveta.

Riešenie Deep Freeze kompletne ochráni Váš počítač a zachová všetky Vami nakonfigurované nastavenia vo Vašom počítači. Znemožní do počítača nainštalovať nežiaduci softvér, stiahnuť dokumenty, ochráni počítač pred vírusmi atď. Nezáleží aké zmeny užívateľ urobí, jednoduchým reštartovaním počítača vrátite všetky zmeny do pôvodného nastavenia počítača. Program je určený do počítačových, interaktívnych, multimediálnych učebni. Správcom týchto učební a IT učiteľom tak zjednoduší starostlivosť o učebňu. Ušetríte čas a peniaze za drahý softvérový servis. Jednoduchá inštalácia, nastavenie a správa softvéru.

 • Zachovanie nakonfigurovaných nastavení nainštalovaných programov
 • Znemožnenie nainštalovať nežiaduci SW do počítača
 • Eliminácia drahého softvérového servisu
 • Správa SW cez LAN, WAN alebo internet

Štruktúra zohľadňuje požiadavky na Váš čas a schopnosti. Je vytvorený tak aby inštalácia a ovládanie boli pre Vás jednoduché a intuitívne.


Slúži na správu PC, ochranu dát, správu aktivít a prostredia. Teraz môžete riadiť svoje IT, kedykoľvek a kdekoľvek. Najvyspelejšími bezpečnostnými technológiami ochránia Vaše IT pred hrozbami z internetu a umožnia Vám aj Vašim zamestnancom sústrediť sa na prácu. Zvýšte produktivitu Vašich zamestnancov a uchráňte ich pred ťažkosťami so spomalenými a vírusmi infikovanými počítačmi.

 • Jednoduchá konzola cez web rozhranie, žiadne náklady do hardvéru
 • Všetko jedným reštartovaním alebo jednoduchou správou cez web rozhranie
 • Obnovenie všetkých nadstavení ušetrí čas a námahu
 • Verzia Cloud – správa dôveryhodnosti aplikácií, šetrenie energie PC, report všetkých aktivít, antivírusova ochrana operačného systému, automatické presmerovanie dát pre ich ochranu, kiosk mód,

© 2020 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.