V súčasnej dobe sa veľmi rýchlym tempom zvyšuje množstvo počítačov vo firmách, organizáciách a školách atď. S nárastom počtu techniky sa samozrejme aj zvyšuje náročnosť na stálosť a správu v počítačovom prostredí. Produkty od spoločnosti Faronics správcom týchto zariadení zjednodušia starostlivosť o ne a užívateľom zabezpečia stálosť a funkčnosť. V neposlednom rade Vám ušetria čas a peniaze a drahý softvérový servis.

Softvérové riešenie Deep Freeze, pomáha udržať stálosť,  multi-užívateľského počítačového prostredia pomocou technológie reštartu. Naše riešenie zabezpečí 100% stálosť pracoviska, a oslobodí IT pracovníkov od únavnej technickej podpory a softvérových problémov. Z technologických inovácií profitujú retailové prevádzky, hotely, zdravotnícke zariadenia, knižnice, vládne organizácie a korporácie. Veľa firiem má problém, aby sa počítače v ich spoločnosti využívali na to, na čo sú určené a aby sa dosiahla maximálna efektivita pri ich používaní. Hlavné oblasti firemnej produktivity pre šetrenie času a nákladov:

 

  • Zachovanie maximálnej integrity počítačového prostredia
  • Počítače a aplikácie sú používané na ich primárne účely
  • Kontrola a manažovanie počítačov v prostredí
  • Efektívna správa pomocou jednej konzoly
  • Redukcia nákladov na servisnú podporu

Program LanSchool je určený pre počítačové prostredie, kde sú počítače, notebooky, tablety navzájom zosieťované. Vytvára skutočne efektívne pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese. Učiteľ zadá zo svojho počítača zdieľanie obsahu svojej obrazovky na ostatné študentské zariadenia. Jednoduchým spôsobom môže takto vyučovať a prezentovať pomocou rôznych programov, aplikácií a žiaci uvidia na svojich monitoroch iba to, čo prezentuje vyučujúci. Týmto je zamedzené študentom rozptyľovať sa inými nežiaducimi prvkami, takže učiteľ sa môže venovať plne svojej prezentácii a tým učiť viac efektívne.

 

  • Produkty

Deep Freeze

Technológia „obnova reštartovaním“ znamená zabezpečenie dát a nulového narušenia akéhokoľvek počítačového prostredia či rôznych počítačových systémov. Chráni počítače zmrazením požadovanej konfigurácie a po reštarte odstráni všetky nežiaduce zmeny alebo škodlivý softvér.

LanSchool

Program LanSchool je určený pre výučbu v počítačovej, notebookovej alebo tabletovej učebni, kde sú počítače navzájom zasieťované. Vytvára skutočne efektívne pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese.

Chcete vedieť ako zabezpečiť 100% funkčnosť Vašich PC?

Navštívte webovú stránku Programyprespravu, kde sa dozviete viac o našich  moderných, inovatívnych produktoch a riešeniach vhodných pre Vašu spoločnosť, pomocou ktorých zabezpečíte 100% stálosť Vášho IT prostredia.

© 2021 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.