Choregraphe (NAO, Pepper)

Nureva Span Workspace

Nureva_Logo_Major_Colour_1000x508

Nureva Span Workspace (prehliadač Chrome alebo Safari)

Deep Freeze

Faronics logo

DeepFreeze (Standard, Enterprise)

Evoko Liso

Solstice

mersive logo

Solstice pre PC

Aplikácia dostupná aj v nasledovnom obchode

 Playstore Btn  appstore-btn


Quicklaunch

LanSchool

Stoneware logo

Slovenčina pre LanSchool verzia 8.0.0.42


Pre uplatnenie slovenčiny pre program LanSchool – nakopírujeme stiahnutý súbor do zložky kde sa nám nainštaloval softvér LanSchool (zv.: C:\Program Files(x86)\LanSchool). Ak máte problém neváhajte nás kontaktovať podpora@etechnology.sk

TurningPoint

Turning technologies logo

TurningPoint (desktop, web)

Mobilná aplikácia dostupná v nasledovných obchodoch

Appstore Btn Playstore Btn

NovoPro / Enterprise

vivitek-logo-130x42

Softvér pre NovoPro, NovoEnterprise, LauncherPlus, NovoCast

Aplikácie dostupné aj v nasledovných obchodoch

NovoDS

Softvér pre NovoDS, NovoDS4K, NovoDSmini

Aplikácie dostupné aj v nasledovných obchodoch

© 2019 eTechnology