My počúvame a učíme sa a pomocou technológií spoločne riešime vzdelávacie problémy

Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sa venovali kľúčovým otázkam, prioritám a výzvam, ktorým školy na Slovensku dnes čelia. Preto sa zameriavame na po­rozumenie veciam ako sú ambície Vašej školy, Vaše ciele a potreby, kedykoľvek sa s Vami zhovárame.

Dve slová, ktoré sa ozývajú najviac sú zmena a náročné. Zmeny týkajúce sa osnov, skúšania a informačno-komunikačných technológií (IKT) sú uvádzané najviac, popri tlaku na čas ľudí, kvalitu vzdelávania a riadenia stále viac napätých rozpočtov. Dáme sa do boja s Vašimi problémami a neprestaneme, pokiaľ’ Vám ich nepomô­žeme vyriešiť.

IKT školenia

Technológie v školách sa stávajú čoraz viac komplexnejšie a dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Keď investujete do nových technológií, chcete prirodzene využiť ich plný potenciál a zabezpečiť maximálne využitie všetkých vlastností a výhod. Ale bez kvalitného zaškolenia to môže ľahko skončiť tým, že produkty sa stanú nepoužívané alebo nesprávne používané.

Naši lektori so skúsenosťami z praxe Vám poskytnú kvalitné školenia určené špeciálne pre Vás. Všetci lektori sú flexibilní a s ich komunikačnými schopnosťami sú schopní zabezpečiť účinné školenia, aby boli dobre zrozumiteľné všetkým. Viac informácii o IKT školeniach nájdete TU.

IKT podpora

Vzdialená podpora

V rámci skvalitnenia služieb našim zákazníkom poskytujeme jednoduchý spôsob vyriešenia problémov IKT zariadení prostredníctvom vzdialenej podpory. Postup je jednoduchý, stiahnite si súbor vzdialenej podpory a spojte sa s naším technikom, ktorý vás bude inštruovať o ďalšom postupe.

Podpora na mieste

Naši technici priamo u Vás budú detailne riešiť problémy rôzneho druhu, ktoré spadajú mimo Vašich interných odborných znalostí. Odpoveď dostanete vždy do nasledujúceho dňa, takže si môžete byť istí, že časové prestoje budú pre Vašu školu veľmi malé. Či už máte problém s interaktívnou tabuľou, projektorom alebo inou technikou, neváhajte nás kontaktovať a obrátiť so žiadosťou o pomoc.

  • 10 produktov pre inovatívne vzdelávanie na Vašej škole

Hlasovacie zariadenie TurningPoint

Použitím hlasovacieho zariadenia TurningPoint získate rýchle, jednoduché a efektívne odpovede na Vaše otázky. Umožňuje učiteľovi položiť otázku študentom a študenti reagujú pomocou hlasovacích zariadení alebo pomocou webu – použitím mobilných zariadení.


Interaktívne displeje NovoTouch

Interaktívne dotykové displeje sú revolúciou v oblasti komunikácie a spolupráce na školách. Vďaka LED technológii podsvietenia ponúka krištáľovo jasné zobrazenie obrazu. S funkcionalitou ako pri tablete ale s veľkosťou interaktívneho displeja.

Vizualizéry AVerVision

Vizualizér AVerVision je zariadenie v princípe podobné meotarom. Na rozdiel od meotarov vizualizéry dokážu snímať a premietať nielen priesvitné fólie, ale aj akékoľvek tlačivá či priestorové predmety. V spojení s počítačom, môžeme snímane objekty interaktívne upravovať. Môžeme na snímaní obraz dopisovať, dokreslovať, zaznačovať.


Dataprojektory Vivitek

Dataprojektory tohto typu sú ideálnym produktom pre školy. Prenosné, s ultra krátkou alebo krátkou projekciou minimalizujú tienenie pri práci, šetria miesto a zjednodušujú inštaláciu. Súčasťou je rozšírená záruka pre školy – 5 rokov na projektor a 3 roky na lampu projektora.

Virtuálna realita ClassVR

Náhlavné sety ClassVR určené do škôl pre virtuálnu realitu, mix a augmentovanú realitu. Umožňujú pracovať s pred pripravenými pracovnými listami určenými pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Súčasťou je veľká databáza študijného obsahu – 3D objekty, 360°obrázky a videa.


Stálosť IT – Deep Freeze

Softvérové riešenie Deep Freeze pomáha udržať stálosť, spravovať a zjednodušiť multi užívateľské počítačové prostredie. Znemožní do počítača nainštalovať nežiaduci softvér, stiahnuť dokumenty, ochráni počítač pred vírusmi atď. Jednoduchým reštartovaním vrátite všetky zmeny do pôvodného nastavenia počítača.

Humanoidný robot NAO

Humanoidný robot NAO je novinkou v oblasti výučby programovania a informatiky. Je jedinečným prínosom pre Vašu školu či výskumné pracovisko. Má umelý charakter a jeho kombinácia hardvéru a softvéru umožňuje čo najviac sa prispôsobiť človeku.


Správa a výučba – Insight

 Program Insight je určený pre výučbu v počítačovej, notebookovej alebo tabletovej učebni, kde sú počítače navzájom zasieťované. Vytvára skutočne efektívne pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese.

Meranie a analýza Labdisc

Samostatne meracia jednotka Labdisc obsahuje zabudovaných 13 senzorov pre meranie rôznych veličín vhodné pre Biológiu a Chémiu. Multi-funkčné meracie zariadenia od spoločnosti Globisens umožňujú rýchle, jednoduché a efektívne merania v rôznych podmienkach.


Robotický systém Fable

Fable je modulárny robotický systém vhodný pre výučbu  programovania, informatiky, matematiky, fyziky, mechatroniky, automatizácie. Pomáha študentom nadobudnúť zručnosti potrebné pre 21. storočie. Študenti si môžu postaviť svojho vlastného robota, ktorý spĺňa reálne potreby.

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.