Vivitek záruka a podpora pre vzdelávacie inštitúcie

Spoločnosť Vivitek Corp. Taiwan (ďalej len „Vivitek“) poskytuje limitovanú 5-ročnú záruku na vybrané projektory a 3-ročnú záruku na lampy do vybraných projektorov.

Podrobnosti o programe
  • Záruka zahŕňa výmenu hardvéru vrátane nákladov na servisnú prácu počas záručnej doby a prepravy späť k zákazníkovi. Upozorňujeme, že záruka neobsahuje demontáž a montáž projektora, ako aj jeho zaslanie predajcovi, od ktorého ste si projektor zakúpili.
  • Originálna lampa inštalovaná v projektore má záruku 3 roky od okamihu nákupu, alebo do uplynutia počtu hodín životnosti lampy podľa toho, čo nastane skôr.
  • V prípade výmeny lampy počas záruky, majú tieto zostávajúcu záruku pôvodnej lampy inštalovanej v projektore. Priemerná doba opravy je menej ako 5 dní za predpokladu, že všetky diely sú k dispozícii. Lampy na výmenu sú zasielané po obdržaní chybnej lampy.
  • Predpokladom limitovanej záruky pre vzdelávacie inštitúcie je registrácia sériového čísla Vášho produktu, tiež Vaše údaje a že ste vzdelávacou inštitúciou.
  • Táto záruka sa vzťahuje pre nákupy projektorov od 1. apríla 2011 a platí iba pre vybrané projektory určené na vzdelávanie .
  • Registráciu Vášho nového projektora je nutné vykonať do 90 dní od jeho zakúpenia, registráciu nie je možné vykonať dodatočne.

© 2019 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | About company