eTechnology Vám kompletne navrhne riešenia podľa Vašich požiadaviek a možností. Špecialisti našej spoločnosti poskytnú každému zákazníkovi riešenie, ktoré naplní Vaše potreby – od štandardných ponúk až po individuálne návrhy riešení.

Projekčné riešenia od eTechnology sú navrhnuté tak, aby uvoľnili stratený čas, premrhaný priestor a neefektívne spôsoby, ktorými pracujeme.
Naše komplexné riešenia sa uplatnia vo firmách, organizáciách, školách, hoteloch alebo v maloobchode. Cieľom komplexnej realizácie je dosiahnuť aby sa dodávané zariadenia skĺbili do jedného fungujúceho celku. Pri tvorbe komplexných riešení postupujeme vždy spôsobom, ktorý garantuje odovzdanie projektu včas, v zodpovedajúcej kvalite s minimálnymi nákladmi. Do komplexnej realizácie zaraďujeme:

  • Analýza potreby zákazníka
  • Technický návrh a špecifikácia
  • Cenová kalkulácia
  • Realizácia riešenia
  • Konfigurácia a skúšobné testovanie

Požiadavka na projektovú činnosť

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.