Softvér Toglic -školská licencia

Tablety vo výučbe nemusia byť len o frontálnej výučbe a jednoúčelových aplikáciách. Toglic Vám ponúka výučbové aktivity pre tímovú spoluprácu v triede a rozvoj komunikačných zručností detí.

Kód produktu: DO0005
Kategórie:
Značka:
Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste !

Bližšie informácie

Toglic vznikol na základe praktických skúseností učiteľov z reálnych vyučovacích hodín. Podporuje prácu učiteľa pri skupinových ale aj individuálnych úlohách a využíva pre to moderné komunikačné prostriedky (tablety, notebooky, netbooky alebo smartfóny):

 • 1 ročná školská licencia pre 5 učiteľov
 • Možnosť zakúpiť aj licencie pre 10, 20, 30 alebo učiteľov 50
 • Uľahčuje prípravu najrôznejších pracovných kartičiek
 • Umožňuje pružne reagovať na časovú dotáciu a pridávať ďalšie úlohy
 • Dáva učiteľovi spätnú väzbu – prehlaď o odpovediach a výsledkoch žiakov
 • Na matematike podporuje individuálne precvičenie príkladov

Zapojením tabletov a mobilov do vyučovania s pomocou vyučovacích aktivít Toglicu rozvíjate kľúčové kompetencie žiakov:

 • Komunikatívna kompetencia (vypočutie a pochopenie názoru iného žiaka, diskusia, argumentácia a obhajoba vlastného názoru)
 • Sociálna a personálna kompetencia (spolupráca v skupine, rozdelenie rolí, diskusie)
 • Kompetencie pre riešenie problémov (pochopenie problému, nájdenie a aplikácia vhodného postupu riešenia, samostatné riešenie problému)

Licencia je určená pre 5 učiteľov a zodpovedajúci počet ich žiakov. Tí sa môžu prihlasovať cez PIN kód alebo pomocou svojho mena a hesla. Učitelia môžu úplne využívať výukové aktivity a zároveň majú prístup k archívu výsledkov. Vyskúšajte si TOGlic na 30 dní zdarma TU.

Produktová mikrostránka: www.toglic.sk

 • Tímová spolupráca
  Rozvíjajte pomocou tabletou tímovú spoluprácu a komunikačné vedomosti žiakov. Pomocou výučbových aktivít zobrazte na tabletoch žiakoch  napr. číslo, príklad alebo vetu a s takto rozdanými kartami ďalej pracujte. Tablety sa stavajú prostriedkom pre rýchly prenos dát k žiakom, ktorí s nimi v skupinách ďalej pracujú a diskutujú.Prehlaď tímových aktivít
 • Individuálna práca
  Vyberte typ príkladov (sčítanie, odčítanie, násobenie/delenie, porovnávanie) a na žiackych tabletoch sa zobrazí určený počet náhodne vygenerovaných úloh podľa Vami zadaných parametrov. Na učiteľskom tablete sledujete, ako sa ktorému žiakovi darí. V prehľade všetkých odpovedí vidíte, kde žiaci robia chyby, a môžete sa na problémové miesta zamerať.

  Prehľad individuálnych aktivít

 • Hlasovanie
  Nahraďte hlasovacie zariadenia tabletmi. Pre rýchle zistenie názorov alebo úrovne znalostí v triede položte otázku a zašlite ju na tablety žiakov (odpovede môžu byť typu ano-nie, A-B-C alebo volné pole pre dopísanie odpovedi). Žiacke odpovede sa na učiteľskom tablete zobrazia v prehľadnej grafickej podobe.

 • Metodická podpora
  Uvedomujeme si, že každý začiatok je ťažký. Pripravili sme preto pre Vás portál plný inšpirácií a nápadov, ako môžete výučbové aktivity vo vyučovaní využiť. Vysvetlené sú konkrétne príklady, ktoré boli použité na hodinách. Súčasťou popisu sú prípadne aj podklady ktoré budete pri realizácií potrebovať. Možno ich vyskúšate v nezmenenej podobe alebo Vás inšpirujú pre Vašu vlastnú prácu.

  Zobraziť metodický web

 • Spolupráca s rôznymi zariadeniami.
  Nemusíte sa obávať vyskúšať výučbové aktivity na rôznych tabletoch, notebookoch a smartfónoch žiakov (kombinácia značiek, operačných systémov alebo veľkosť uhlopriečok) zaslané dáta sa vždy prispôsobia a optimálne vyplnia priestor displeja. Preto je Toglic ideálnym riešením pre koncept Bring Your Own Device (BYOD – žiaci vo vyučovaní používajú vlastné zariadenia rôznych značiek)

Manuál (CZ)

Produktový list

© 2018 eTechnology