Naše poradenské služby začínajú tým, že nás oboznámite so spôsobom ako Vaša firma a Vaši ľudia pracujú dnes, aby sme boli schopní poradiť Vám ako zmeniť spôsob práce ako by ste mali v budúcnosti pracovať. Tento prístup znamená, že Vám pomôžeme vybrať správnu techniku, aby ste dosiahli maximálnu návratnosť tým, že sa budete koncentrovať na oblasti produktivity, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie.
Vaši ľudia môžu eliminovať neproduktívne schôdzky, výrazne obmedziť čas na cestovanie, vylepšiť komunikáciu a ušetriť peniaze. Môžu spolupracovať omnoho efektívnejšie na akúkoľvek vzdialenosť a intuitívne pracovať spolu na riešení problémov a vytváraní nových myšlienok.

Prostredníctvom našich špecialistov ponúkame zákazníkom konzultačné a poradenské služby pri riešení problémov alebo pri návrhu vhodných technológií  a riešení pre Vás.
Služby ponúkame aj zákazníkom ktorí už majú nainštalované riešenie od inej firmy. Nezaujaté posúdenie konkrétneho riešenia  alebo problému z tretej strany Vám umožní komplexnejší pohľad na vec.

Poradenské služby zahŕňajú najmä

  • Revíziu – pohľad na to, ako pracujete dnes a následne vypracovanie obchodného prípadu, ako by sa to malo zmeniť
  • Dôkaz správnosti novej koncepcie – pomoc pri stanovovaní nového spôsobu práce a vyskúšanie techniky
  • Oboznámenie sa s technikou – naši kvalifikovaní odborníci Vám techniku nainštalujú a pomôžu pracovníkom, aby boli sebaistí pri jej používaní
  • Výber vhodných produktov pre riešenie, rozmiestenie produktov a spôsob inštalácie z hľadiska komfortu.

POSKYTOVATEĽ TECHNOLÓGIÍ

eTechnology navzájom prispôsobuje najlepšiu technológiu a výzvy zákazníkov a pomáha výrobcom a zákazníkom úspešne sa chopiť všetkých každodenných situácií, ktoré prináša podnikanie v akomkoľvek priemysel-nom odvetví.

Podporujeme spoločnosť prostredníctvom vzdelávania a školení, náhľadov a prieskumov a samozrejme tým, že pomáhame firmám vziať si túto novú techniku na trh s istotou, že je podporovaná skutočnými odbornými posudkami a skúsenosťami. Úzko spolupracujeme so svojimi partnermi, dávame im a ich zákazníkom rady a odporúčania na to, aby mohli dosiahnuť maximálny prospech.

PREVEROVANIE SPRÁVNEHO PRÍSTUPU – HODNOTENIE RIEŠENÍ

Preberáme veľké riziko a investujeme vopred, čo by naši klienti a partneri      v opačnom prípade museli znášať sami. Veľká časť toho je uistenie, že sme zvolili správne riešenia a s určitosťou vieme, že prinesú taký prospech, aký naši klienti očakávajú.

Požiadavka na poradenstvo

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.