Humanoidná robotika

Prístup k vynikajúcim produktov a aplikáciám, ktoré budú podporou pre Vašich učiteľov, žiakov a Vašu školu. Robot NAO a Pepper sú zamerané  na podporu programovaniana Vašej škole. Použitie:

 • Programovanie
 • Matematika a fyzika pre robotiku
 • Aplikácie
 • Plánovanie pohybu
 • Rozpoznávanie a detekcia objektov
 • Vytváranie hier a príbehov
 • Mechatronika
 • Automatizácia

 

Aplikácie, ktoré školy zvykli používať na podporu vzdelávania zaznamenali výrazný vývoj a teraz majú k dispozícii omnoho viac obsahu, než kedykoľvek predtým. Výzvou je však teraz rozpoznať, čo by bolo dobre používať a ako to úspešne vložiť do Vašej školy, keď ste sa už raz pre niektorú roz­hodli.

Keďže očakávania okolia narastajú, naše vzdelávacie aplikácie pomôžu pri podpore Vašich študentov a poskytnú učiteľom časovo nenáročné a podporné prostriedky. S riešeniami navrhnutými tak, aby uspo­kojili Vaše každodenné potreby, či už je nutné zlepšiť čitateľské zručnosti alebo zvýšiť úroveň znalosti počtov, naše vzde­lávacie aplikácie Vám budú oporou pri hľa­daní odpovedí.

Humanoidný robot NAO umožňuje programovať bez ovládanie programovacieho jazyka a necháva študentov objavovať všeobecnú logiku a kľúčové pojmy programovania. Pepper je vysoko výkonný humanoidný robot navrhnutý pre širokú škálu multimodálnych expresívnych gest a správania sa  a je vhodný pre výskumníkov a pedagógov.

 • Robot NAO
 • Robot Pepper

NAO je 58-cm vysoký humanoidný robot. NAO je moderný spôsob ako vyučovať informatiku a programovanie v školách. Aplikujte svoje projekty nielen na simulácií ale v reálnom prostredí kde platia všetky fyzikálne zákony. Zviditeľnite seba aj svoju školu. Robot NAO vie chodiť, počuje Vás, a dokonca s Vami vie hovoriť. Od svojho vzniku v roku 2006, sa robot NAO neustále vyvíja, je rýchlejší, korektúra porozumenia sa neustále vylepšuje. Jednoduché a intuitívne programovacie prostredie zabezpečuje nielen začiatočníkom rýchlu orientáciu v programovaní robota ale taktiež pokročilým v hĺbkovej analýze kódu. Taktiež je vhodný pre výskumné inštitúcie na priame aplikovanie výskumu robotiky.

Funkcie robota NAO

Kamera pre integráciu spracovania obrazu vo Vašich projektoch zabezpečuje kvalitný obraz HD a až 30 snímky za sekundu. Pohyb hlavy, kde sú kamery vstavané je 239˚ horizontálne a 68˚ vertikálne. Zobrazenie kamery pôsobí v rozmedzí 61˚ horizontálne a 47˚ vertikálne. Výsledkom je interaktívne vnímanie prostredia.

Rozpoznávanie objektov a znakov. Ak je objekt uložený pomocou softvéru Choreographe, robot NAO vie tento objekt pomenovať a povedať čo to je. Preto sa NAO dokáže naučiť rozpoznávať tváre, je to jeho najlepšia funkcia.

NAO je aktuálne schopný hovoriť až 9 jazykmi. Pri rozpoznávaní textu je možné meniť hlasové parametre ako je hĺbka či rýchlosť. NAO vie povedať text bez chýb a pritom si dáva pozor aj na interpunkciu a intonáciu.

Rozpoznanie reči je srdcom robota NAO a preto si spoločnosť SoftBank Robotics vybrala popredného technologického partnera Nuace za pomoci ktorého vytvorili skutočne úžasný systém rozpoznávania reči. NAO je schopný zachytiť zvuky z 2m. Rozpoznávanie je doladené nielen na jednotlivé slová, ale aj na kompletné vety. Výsledkom môže byť plnohodnotná konverzácia.

Medzi jeho schopnosťami je aj detekcia zvukov z okolitého prostredia. To zabezpečujú mikrofóny okolo celej hlavy.

Inteligentná “tuhosť” je unikátna funkcia ktorá prispôsobuje výkon potrebný na ovládanie motorov pri pohybu motora. Výsledkom je lepšie využitie komponentov pohonu, rovnako ako úspora energie batérie.
Manažér pádu zabezpečuje, aby sa robot NAO vedel postaviť sám skoro z hociakej pozície. Tu sa spája ďalšia funkcia s názvom „Anti-self collision“ a zabraňuje poškodeniu hlavy pri páde náhlym vystrelením rúk pred seba.
NAO má taktiež ďalšiu funkciu na nezaplatenie. Rozpoznanie chybného kódu, ktorý by mohol spôsobiť konflikt alebo chybu systému. Na túto chybu Vás upozorní červeným vyznačením konkrétneho bloku.

Pepper je vysoko výkonný humanoidný robot navrhnutý pre širokú škálu multimodálnych expresívnych gest a správania sa  a je vhodný pre výskumníkov a pedagógov. Plne programovateľný a otvorený systém pri ktorom budete dosahovať lepšie výsledky Vašich projektov a hlavne pri učení sa programovania a informatiky. Atraktívny dizajn ktorý motivuje nielen študentov. Využitie pre odborné predmety informatiky a matematiky na ktorých dokážete upútať ľudí a udržať ich pozornosť. Choregraphe softvér umožňuje programovať bez ovládania programovacieho jazyka a umožňuje objavovať všeobecnú logiku a kľúčové pojmy programovania. Môžete sa tiež zoznámiť s programovaním (C++, Python, Java…) objaviť rôzne oblasti výskumu v robotike a preskúmať schopnosti Pepper-a: videnie, spracúvanie audio vnemov, riadenie, plánovanie, navigácia …

Pre výskum
HRI, vnímanie, poznanie, navigácia a lokalizácia sú niektoré z oblastí, ktoré môžete pomocou Pepper-a preskúmať. Pepper bol vybraný ako štandardná platforma pre súťaž RoboCup. Tucet tímov z celého sveta bude používať Pepper-ovu zručnosť a bude súťažiť.
Pre vzdelávanie
Študovanie robotiky má preukázateľný význam pre pedagógov s jasnými výhodami pre študentov. Pomocou robotickej platformy ako je Pepper:

 • Zlepšujete kreatívne riešenie problémov
 • Podporujete aktívne vyučovanie
 • Podporujete multidisciplinárny prístup

Robot Pepper má rozmery 120 x 47 x 42 cm, hmotnosť 28 kg a výdrž batérie pri intenzívnom používaní je 12 hodín. Má 20 stupňov voľnosti prirodzeného pohybu a gestami, tablet na uľahčenie ľudskej interakcie, syntézu reči a „reč-text“. Pomocou modulov dokáže rozpoznať a sledovať ľudí, LED diódy, snímače a mikrofóny slúžia pre multi modálne interakcie.
Ma zabudované infračervené snímače, nárazníky, 2D a 3D kamery a sonarové snímače pre vše smerovú navigáciu. Robot Pepper obsahuje 2D (umiestnenie:  1 v ústach + 1 na čele) a 3D kamery (umiestnenie:  1 v očiach). Robot Pepper svojou funkcionalitou je ideálnym riešením pre Vysoké školy a výskumné ústavy, ktoré sa zaoberajú problematikou robotiky a jej interakciou s človekom.

© 2020 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.