Logo Microsoft

Buduje komunitu učiteľov so spoločným záujmom zlepšovať vzdelávanie a učenie pomocou moderného využívania informácií a informačno-komunikačných technológií. Vzdelávanie je kľúčom k lepšej budúcnosti. Jeho úroveň začína pri kvalite škôl na všetkých stupňoch.

logo_head_h100px

Národné centrum robotiky je občianskym združením, ktoré je založené pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Národné centrum robotiky bolo založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v univerzitnom a celospoločenskom prostredí. V súčasnosti spolupracujeme s viacerými univerzitami, komerčnými firmami a podporujeme študentov vo výskumných aktivitách. Podieľame sa na viacerých projektoch, okrem iného aj pod štruktúrou H2020.

logo Asit

Asociácia spoločností IT priemyslu (ASIT) vznikla s poslaním podporovať na Slovensku inovatívne vzdelávanie za pomoci informačných technológii a prinášať systematické návrhy pre novodobý vzdelávací systém, ktorý podporuje a reaguje na požiadavky konkrétnych zamestnávateľov-trhu práce.

© 2018 eTechnology