Otvorenie Microsoft tabletových demo tried

Vzdelávanie je kľúčom k lepšej budúcnosti. Jeho úroveň začína kvalitou škôl na všetkých stupňoch. V dnešnej tradičnej forme má však svoje limity. Deti sa dnes vďaka moderným informačným technológiám dostávajú často k informáciám skôr, ako v prostredí školy. Pritom práve škola by mala pripravovať žiakov a študentov k úspešnému integrovaniu sa na trhu práce, ktorý informačnú gramotnosť nekompromisne vyžaduje.

V súvislosti so zavádzaním inovatívnych technológií do vzdelávania sa do popredia dostávajú tablety. Práca na tabletoch je pre deti atraktívna, nielen kvôli kvalitnej grafike, ale aj príležitostiam, ktoré im prinášajú rôzne aplikácie.

V rámci projektu „Vzdelávame pre budúcnosť“ spoločnosť Microsoft v spolupráci so spoločnosťou eTechnology vybudovala 3 ukážkové tabletové triedy zriadené v Bratislave, Malackách a obci Kechnec. Sú postavené na technológii Windows 8.1. V praxi tak testujeme a overujeme využitie tabletov pre prácu žiakov, učiteľov či vedenia školy.

Spoločnosť eTechnology s.r.o. zavádza inovatívne riešenia pre oblasť školstva a je partnerom tohto projektu. V tabletových triedach sú implementované programy Toglic a Corinth a tiež dokovacie stanice LapCabby.

Program Toglic ponúka výučbové aktivity pre tímovú spoluprácu v triede pomocou tabletov a rozvíja tak komunikačnú zručnosť detí. Program Corinth využíva špičkovú a ľahko ovládateľnú 3D vizuálnu technológiu, vďaka čomu sa výučba stáva pútavým zážitkom. Jednotlivé predmety sú spracované na profesionálnej úrovni, vyskúšané mnohými odborníkmi a školami.

Ponuka vhodných zariadení pre implementáciu 1 : 1 computingu (1 žiak = 1 zariadenie) je dnes veľmi široká – od tabletov, notebookov, ultrabookov, rôznych konvertibilných zariadení, až po zariadenia all in one. Môže byť teda náročné rozhodnúť sa správne.

Projekt „Vzdelávame pre budúcnosť“  má školám pomôcť lepšie sa zorientovať a získať prehľad o tom, aké možnosti dané riešenia prinášajú.

Projekt plynule nadviazal na dlhodobú iniciatívu, v rámci ktorej od roku 2008 spoločnosť Microsoft priamo alebo nepriamo podporovala vybudovanie notebookových tried postavených na princípe výučby 1 žiak = 1 notebook (1 : 1 computing) po celom Slovensku.

© 2020 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.