Inštruktorom vedené prezentácie alebo školenie pre všetkých  – bez nákladov a obmedzení

Váš rozpočet na školenia a prezentácie môže by pod tlakom, ale potreba preškolenia Vašich zamestnancov je stále rozhodujúca.
Problémom je, že školenie vedené skutočne kvalitným inštruktorom je drahé a obmedzujúce: takýto inštruktori sú vzácni a zamestnanci nemajú veľa času a sú geograficky rozptýlení. Predstavte si odborné prezentácie vedené inštruktorom zároveň naživo a na požiadanie aj na akomkoľvek mieste, kde to potrebujete.
S vysoko kvalifikovanými odborníkmi sa môže Vaše podnikanie rozbehnúť. Ale ako si budete istí, že Vaše školenia sú skutočne pútavé, efektívne a hodné investovania do nich? Ako dáte Vašim zamestnancom bohatší zážitok z učenia, tak aby ste obaja „zožali úrodu“? A ako im poskytnete ľahký prístup na školenie, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú? S riešeniami pre produktívne školenia a prezentácie môžete dosiahnuť nasledovné:

  • Obohatiť proces prezentovania technológiou hodnotenia, hlasovania a zapojenia, ktorá oživuje predstavy, povzbudzuje k aktívnej účasti a napomáha porozumeniu
  • Školiť kohokoľvek a kdekoľvek. Zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia vedeného inštruktorom aj na diaľku, šetriť čas na cestovanie a zvýšiť účasť na školeniach
  • Ušiť obsah školenia/prezentácie presne na mieru, nabádať na opätovné použitie a zdieľanie obsahu
  • Získať spätnú väzbu v reálnom čase a zaujať zúčastnených počas konferencií a podujatí


Výsledky pre Vašu firmu

  • Lepšia dôraznosť školení, lepšie zapamätávanie si, lepšie výsledky ľudí v práci
  • Zníženie času stráveného cestovaním a zníženie cestovných nákladov
  • Väčšia účasť na prezentáciách, zaujatie publika
  • Zlepšenie interaktivity medzi prezentujúcim a prítomnými počas eventu
  • Produkty
  • Produktová mikrostránka

Hlasovacie zariadenia

Použitím hlasovacieho zariadenia získate rýchle, jednoduché a efektívne odpovede na Vaše otázky. Či už ide o konferencie, kongresy, workshopy, podnikové školenia či spoločenské akcie, spravite tak Vašu akciu, či prezentáciu zaujímavejšiu a zábavnejšiu


Bezdrôtové zariadenia

Bezdrôtové zariadenia sú ideálnym riešením pre konferenčné, zasadacie miestnosti, kde každý prezentujúci má svoje zariadenie. Bezdrôtové pripojenie na displej alebo projektor viacerým prítomným súčasne. Inovatívna forma prezentácie, rýchle a jednoduché ovládanie. Už žiadne káble na stole.

Chcete vedieť ako zaujať počas prezentácií alebo školení ?

Navštívte webovú stránku Hlasovacie zariadenia, kde sa dozviete viac o našich  moderných, inovatívnych produktoch a riešeniach vhodných pre Vašu spoločnosť, pomocou ktorých vytvoríte interaktívne pracovné prostredie.

© 2018 eTechnology