Inštruktorom vedené prezentácie alebo školenie pre všetkých  – bez nákladov a obmedzení

Váš rozpočet na školenia a prezentácie môže by pod tlakom, ale potreba preškolenia Vašich zamestnancov je stále rozhodujúca.
Problémom je, že školenie vedené skutočne kvalitným inštruktorom je drahé a obmedzujúce: takýto inštruktori sú vzácni a zamestnanci nemajú veľa času a sú geograficky rozptýlení. Predstavte si odborné prezentácie vedené inštruktorom zároveň naživo a na požiadanie aj na akomkoľvek mieste, kde to potrebujete.
S vysoko kvalifikovanými odborníkmi sa môže Vaše podnikanie rozbehnúť. Ale ako si budete istí, že Vaše školenia sú skutočne pútavé, efektívne a hodné investovania do nich? Ako dáte Vašim zamestnancom bohatší zážitok z učenia, tak aby ste obaja „zožali úrodu“? A ako im poskytnete ľahký prístup na školenie, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú? S riešeniami pre produktívne školenia a prezentácie môžete dosiahnuť nasledovné:

  • Obohatiť proces prezentovania technológiou hodnotenia, hlasovania a zapojenia, ktorá oživuje predstavy, povzbudzuje k aktívnej účasti a napomáha porozumeniu
  • Školiť kohokoľvek a kdekoľvek. Zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia vedeného inštruktorom aj na diaľku, šetriť čas na cestovanie a zvýšiť účasť na školeniach
  • Ušiť obsah školenia/prezentácie presne na mieru, nabádať na opätovné použitie a zdieľanie obsahu
  • Získať spätnú väzbu v reálnom čase a zaujať zúčastnených počas konferencií a podujatí


Výsledky pre Vašu firmu

  • Lepšia dôraznosť školení, lepšie zapamätávanie si, lepšie výsledky ľudí v práci
  • Zníženie času stráveného cestovaním a zníženie cestovných nákladov
  • Väčšia účasť na prezentáciách, zaujatie publika
  • Zlepšenie interaktivity medzi prezentujúcim a prítomnými počas eventu
  • Produkty
  • Produktová mikrostránka

Hlasovacie zariadenia

Použitím hlasovacieho zariadenia TurningPoint získate rýchle, jednoduché a efektívne odpovede na Vaše otázky. Či už ide o konferencie, kongresy, workshopy, podnikové školenia či spoločenské akcie, spravite tak Vašu akciu, či prezentáciu zaujímavejšiu a zábavnejšiu


Bezdrôtové zariadenia

Bezdrôtové zariadenia NovoPro a SolsticePod sú ideálnym riešením pre konferenčné, zasadacie miestnosti, kde každý prezentujúci má svoje zariadenie. Bezdrôtové pripojenie na displej alebo projektor viacerým prítomným súčasne. Inovatívna forma prezentácie, rýchle a jednoduché ovládanie. Už žiadne káble na stole.

Chcete vedieť ako zaujať počas prezentácií alebo školení ?

Navštívte webovú stránku Hlasovacie zariadenia, kde sa dozviete viac o našich  moderných, inovatívnych produktoch a riešeniach vhodných pre Vašu spoločnosť, pomocou ktorých vytvoríte interaktívne pracovné prostredie.

© 2018 eTechnology