Inštruktorom vedené prezentácie alebo školenie pre všetkých  – bez nákladov a obmedzení

Hlasovacie zariadenia TurningPoint vytvárajú kreatívne pracovné prostredie a riešenie preukázateľne zvyšuje úroveň eventov, rokovaní, školení a ďalších udalostí. Riešenie zahŕňa ľahko použiteľné funkcie pre zaujatie publika, čo je ideálne pre profesionálnych užívateľov a vhodnou investíciou pre dosiahnutie úspechu Vašich zamestnancov. Technológia vytvára prostredie na spoluprácu a interaktívne prezentácie, umožňuje rôzne hodnotenia a okamžite zbierať cenné dáta, ktoré pozitívne ovplyvňujú vaše pracovné prostredie.

Váš rozpočet na školenia a prezentácie môže by pod tlakom, ale potreba preškolenia Vašich zamestnancov je stále rozhodujúca.
S riešeniami pre produktívne školenia a prezentácie môžete dosiahnuť nasledovné:

  • Obohatiť proces prezentovania technológiou hodnotenia, hlasovania a zapojenia, ktorá oživuje predstavy, povzbudzuje k aktívnej účasti a napomáha porozumeniu
  • Školiť kohokoľvek a kdekoľvek. Zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia vedeného inštruktorom aj na diaľku, šetriť čas na cestovanie a zvýšiť účasť na školeniach
  • Ušiť obsah školenia/prezentácie presne na mieru, nabádať na opätovné použitie a zdieľanie obsahu
  • Získať spätnú väzbu v reálnom čase a zaujať zúčastnených počas konferencií a podujatí


Výsledky pre Vašu firmu

  • Lepšia dôraznosť školení, lepšie zapamätávanie si, lepšie výsledky ľudí v práci
  • Zníženie času stráveného cestovaním a zníženie cestovných nákladov
  • Väčšia účasť na prezentáciách, zaujatie publika
  • Zlepšenie interaktivity medzi prezentujúcim a prítomnými počas eventu
  • Produkty

TurningPoint desktop

Použitím hlasovacieho zariadenia TurningPoint spolu s hlasovacími jednotkami,získate rýchle, jednoduché a efektívne odpovede na Vaše otázky. Možnosť výberu hlasovania v PowerPointe, cez ľubovoľnú aplikáciu alebo individuálne. Jednoduché rozhranie – manažovanie hlasovania, účastníkov, obsahu, stretnutí a reportov.

TurningPoint web

TurningPoint web posúva vzdelávanie pomocou mobilných zariadení (smartfón, tablet, notebook) do cloudového prostredia s používaním vlastného účtu. TurningPoint web ponúka bezproblémovú integráciu s PowerPointom alebo individuálnym testovaním, hodnotením a robením prieskumov.

Chcete vedieť ako zaujať počas prezentácií alebo školení ?

Navštívte webovú stránku Hlasovacie zariadenia, kde sa dozviete viac o našich  moderných, inovatívnych produktoch a riešeniach vhodných pre Vašu spoločnosť, pomocou ktorých vytvoríte interaktívne pracovné prostredie.

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.