Technológie v školách sa stávajú čoraz viac komplexnejšie a dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Keď investujete do nových technológií, chcete prirodzene využiť ich plný potenciál a zabezpečiť maximálne využitie všetkých vlastností a výhod. Ale bez kvalitného zaškolenia to môže ľahko skončiť tým, že produkty sa stanú nepoužívané alebo nesprávne používané.
eTechnology ponúka školenia na všetky nami ponúkané technológie. Naši lektori so skúsenosťami z praxe Vám poskytnú kvalitné IKT školenia určené špeciálne pre Vás. Sú flexibilní a s ich komunikačnými schopnosťami sú schopní zabezpečiť účinné IKT školenia, aby boli dobre zrozumiteľné všetkým.

Filozofia a ciele školiacich aktivít IKT

 • Hlavnou filozofiou a cieľom interaktívnej výučby je zefektívniť prácu učiteľov školách pomocou interaktívnej technológie
 • Pomoc pri zavádzaní a tvorbe informačno-komunikačných technológií a nových didaktických postupov do škôl
 • Osvojenie si základných a následne pokročilejších zručností pomocou interaktívnej technológie, interaktívneho softvéru a jeho funkcií a tak lepšie a efektívnejšie využívať interaktívnu tabuľu a zariadenia
 • Školiace aktivity sú zamerané na používanie interaktívnych zariadení priamo v praxi

Obsah školiacich aktivít IKT

 • Postup podľa školiacich aktivít
 • Zameranie sa na úlohy, ktoré sú charakteristické pre učiteľov
 • Riešenie praktických prípadov z jednotlivých modulov
 • Príprava na praktické používanie IKT zariadení a softvéru
 • Individuálne konzultácie pre účastníkov školenia

Priebeh školiacich aktivít IKT

 • Prieskum učiteľov podľa ich úrovne ovládania a zručnosti práce s PC
 • Školenia prebiehajú podľa časového harmonogramu a zvládania učiteľov
 • Praktické využitie a ovládanie IKT
 • Testovanie učiteľov priamo na školení IKT

Požiadavka na IKT školenie

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.