Humanoidná robotika

Prístup k vynikajúcim produktov a aplikáciám, ktoré budú podporou pre Vašich učiteľov, žiakov a Vašu školu. Humanoidný Robot NAO a robotický systém Fable sú zamerané  na podporu programovania Vašej škole. Použitie:

 • Programovanie
 • Matematika a fyzika pre robotiku
 • Aplikácie
 • Plánovanie pohybu
 • Rozpoznávanie a detekcia objektov
 • Vytváranie hier a príbehov
 • Mechatronika
 • Automatizácia

 

Aplikácie, ktoré školy zvykli používať na podporu vzdelávania zaznamenali výrazný vývoj a teraz majú k dispozícii omnoho viac obsahu, než kedykoľvek predtým. Výzvou je však teraz rozpoznať, čo by bolo dobre používať a ako to úspešne vložiť do Vašej školy, keď ste sa už raz pre niektorú roz­hodli.

Keďže očakávania okolia narastajú, naše vzdelávacie aplikácie pomôžu pri podpore Vašich študentov a poskytnú učiteľom časovo nenáročné a podporné prostriedky. S riešeniami navrhnutými tak, aby uspo­kojili Vaše každodenné potreby, či už je nutné zlepšiť čitateľské zručnosti alebo zvýšiť úroveň znalosti počtov, naše vzde­lávacie aplikácie Vám budú oporou pri hľa­daní odpovedí.

Humanoidný robot NAO umožňuje programovať bez ovládanie programovacieho jazyka a necháva študentov objavovať všeobecnú logiku a kľúčové pojmy programovania. Fable je modulárny otvorený robotický systém vhodný pre výučbu  programovania, informatiky, matematiky, fyziky, mechatroniky, automatizácie.

 • Humanoidný robot NAO
 • Robotický systém Fable

NAO je 58-cm vysoký humanoidný robot. NAO je moderný spôsob ako vyučovať informatiku a programovanie v školách. Aplikujte svoje projekty nielen na simulácií ale v reálnom prostredí kde platia všetky fyzikálne zákony. Zviditeľnite seba aj svoju školu. Robot NAO vie chodiť, počuje Vás, a dokonca s Vami vie hovoriť. Od svojho vzniku v roku 2006, sa robot NAO neustále vyvíja, je rýchlejší, korektúra porozumenia sa neustále vylepšuje. Jednoduché a intuitívne programovacie prostredie zabezpečuje nielen začiatočníkom rýchlu orientáciu v programovaní robota ale taktiež pokročilým v hĺbkovej analýze kódu. Taktiež je vhodný pre výskumné inštitúcie na priame aplikovanie výskumu robotiky.

Funkcie robota NAO

Kamera pre integráciu spracovania obrazu vo Vašich projektoch zabezpečuje kvalitný obraz HD a až 30 snímky za sekundu. Pohyb hlavy, kde sú kamery vstavané je 239˚ horizontálne a 68˚ vertikálne. Zobrazenie kamery pôsobí v rozmedzí 61˚ horizontálne a 47˚ vertikálne. Výsledkom je interaktívne vnímanie prostredia.

Rozpoznávanie objektov a znakov. Ak je objekt uložený pomocou softvéru Choreographe, robot NAO vie tento objekt pomenovať a povedať čo to je. Preto sa NAO dokáže naučiť rozpoznávať tváre, je to jeho najlepšia funkcia.

NAO je aktuálne schopný hovoriť až 9 jazykmi. Pri rozpoznávaní textu je možné meniť hlasové parametre ako je hĺbka či rýchlosť. NAO vie povedať text bez chýb a pritom si dáva pozor aj na interpunkciu a intonáciu.

Rozpoznanie reči je srdcom robota NAO a preto si spoločnosť SoftBank Robotics vybrala popredného technologického partnera Nuace za pomoci ktorého vytvorili skutočne úžasný systém rozpoznávania reči. NAO je schopný zachytiť zvuky z 2m. Rozpoznávanie je doladené nielen na jednotlivé slová, ale aj na kompletné vety. Výsledkom môže byť plnohodnotná konverzácia.

Medzi jeho schopnosťami je aj detekcia zvukov z okolitého prostredia. To zabezpečujú mikrofóny okolo celej hlavy.

Inteligentná “tuhosť” je unikátna funkcia ktorá prispôsobuje výkon potrebný na ovládanie motorov pri pohybu motora. Výsledkom je lepšie využitie komponentov pohonu, rovnako ako úspora energie batérie.
Manažér pádu zabezpečuje, aby sa robot NAO vedel postaviť sám skoro z hociakej pozície. Tu sa spája ďalšia funkcia s názvom „Anti-self collision“ a zabraňuje poškodeniu hlavy pri páde náhlym vystrelením rúk pred seba.
NAO má taktiež ďalšiu funkciu na nezaplatenie. Rozpoznanie chybného kódu, ktorý by mohol spôsobiť konflikt alebo chybu systému. Na túto chybu Vás upozorní červeným vyznačením konkrétneho bloku.

Pomocou Fable si môžu študenti postaviť svojho vlastného robota, ktorý spĺňa reálne potreby. Pomáha študentom nadobudnúť zručnosti potrebné pre 21. storočie. Programovať s Fable robotom je jednoduché – pomocou vizuálnych blokov alebo textovým programovaním. Systém je zložený rôznych modulov a príslušenstva pre maximálnu efektivitu vo výučbe. Niektoré moduly dávajú robotovi funkcionalitu ako pohyb alebo citlivosť. Niektoré moduly neobsahujú žiadnu elektroniku. Moduly majú rôzne tvary, ktoré k sebe perfektne a jednoducho zapadajú. Na výber je niekoľko variácií systému takže si môžete vybrať sadu ktorá sa presne hodí pre Vaše potreby výučby. Dostupné sady robotického systému Fable nájdete tu.

Fable obsahuje motory a senzory použiteľné vo fyzikálnych experimentoch ako napríklad sila  a pohyb. Zozbierané dáta môžu byť následne analyzované. Hlavné výhody systému:

 • Robustný dizajn vhodný pre školy
 • Kvalitné prevedenie s motormi a senzormi
 • Bezdrôtové pripojenie a programovanie, nabíjateľné batérie
 • Magnetické pripojenie jednotlivých častí (modulov)
 • Rýchle skladanie a rozkladanie systému
 • Plne kompatibilné s Legom a 3D tlačiarňami

 

Programovanie robota bezdrôtovo pomocou svojich tabletov alebo notebookov s OS Windows, Android alebo Mac. Rozhranie programu je rozdelené do rôznych stupňov v závislosti od programovacích zručnosti študentov- od veľmi jednoduchého vizuálneho programovania pomocou blokov až po textové programovanie Python. Zobrazenie dát pomocou grafov alebo možnosť nahrať dáta do súborov pre neskoršie použitie – napr. v Exceli.

© 2022 eTechnology s.r.o. Všetky práva vyhradené.