nao

Robotika a prírodné vedy

Prístup k vynikajúcim produktov a aplikáciám, ktoré budú podporou pre Vašich učiteľov, žiakov a Vašu školu. Súbor produktov a  riešení zameraných na podporu vzdelávania jednotlivých predmetov na Vašej škole. Obsahuje riešenie na

 • Podporu programovania a robotiky
 • Meranie prírodovedných veličín
 • Digitálny obsah a 3D zobrazovanie

 

Aplikácie, ktoré školy zvykli používať na podporu vzdelávania zaznamenali výrazný vývoj a teraz majú k dispozícii omnoho viac obsahu, než kedykoľvek predtým. Výzvou je však teraz rozpoznať, čo by bolo dobre používať a ako to úspešne vložiť do Vašej školy, keď ste sa už raz pre niektorú roz­hodli.

Keďže očakávania okolia narastajú, naše vzdelávacie aplikácie pomôžu pri podpore Vašich študentov a poskytnú učiteľom časovo nenáročné a podporné prostriedky. S riešeniami navrhnutými tak, aby uspo­kojili Vaše každodenné potreby, či už je nutné zlepšiť čitateľské zručnosti alebo zvýšiť úroveň znalosti počtov, naše vzde­lávacie aplikácie Vám budú oporou pri hľa­daní odpovedí.

Humanoidný robot NAO umožňuje programovať bez ovládanie programovacieho jazyka a necháva študentov objavovať všeobecnú logiku a kľúčové pojmy programovania. Mobilné meracie zariadenia Globisens sú dostupné troch možných modeloch, každý pre konkrétne zameranie výučby prírodovedných predmetoch.  Zariadenia ľahko prenosné a bezdrôtové čo umožňuje meranie a prácu na rôznych miestach. Bohatý obsah programu Corinth pokryje širokú škálu pre výučbu prírodovedných predmetov. Unikátny obsah spolu vytvorený a overený učiteľmi.

 • Robotika
 • Prírodovedné laboratórium
 • Interaktívny prírodovedný 3D obsah

NAO je 58-cm vysoký humanoidný robot. NAO je moderný spôsob ako vyučovať informatiku a programovanie v školách. Aplikujte svoje projekty nielen na simulácií ale v reálnom prostredí kde platia všetky fyzikálne zákony. Zviditeľnite seba aj svoju školu. Robot NAO vie chodiť, počuje Vás, a dokonca s Vami vie hovoriť. Od svojho vzniku v roku 2006, sa robot NAO neustále vyvíja, je rýchlejší, korektúra porozumenia sa neustále vylepšuje. Jednoduché a intuitívne programovacie prostredie zabezpečuje nielen začiatočníkom rýchlu orientáciu v programovaní robota ale taktiež pokročilým v hĺbkovej analýze kódu. Taktiež je vhodný pre výskumné inštitúcie na priame aplikovanie výskumu robotiky.

Robot NAO
Robot NAO
Funkcie robota NAO

Kamera pre integráciu spracovania obrazu vo Vašich projektoch zabezpečuje kvalitný obraz HD a až 30 snímky za sekundu. Pohyb hlavy, kde sú kamery vstavané je 239˚ horizontálne a 68˚ vertikálne. Zobrazenie kamery pôsobí v rozmedzí 61˚ horizontálne a 47˚ vertikálne. Výsledkom je interaktívne vnímanie prostredia.

Rozpoznávanie objektov a znakov. Ak je objekt uložený pomocou softvéru Choreographe, robot NAO vie tento objekt pomenovať a povedať čo to je. Preto sa NAO dokáže naučiť rozpoznávať tváre, je to jeho najlepšia funkcia.

NAO je aktuálne schopný hovoriť až 9 jazykmi. Pri rozpoznávaní textu je možné meniť hlasové parametre ako je hĺbka či rýchlosť. NAO vie povedať text bez chýb a pritom si dáva pozor aj na interpunkciu a intonáciu.

Rozpoznanie reči je srdcom robota NAO a preto si spoločnosť Aldebaran Robotics vybrala popredného technologického partnera Nuace za pomoci ktorého vytvorili skutočne úžasný systém rozpoznávania reči. NAO je schopný zachytiť zvuky z 2m. Rozpoznávanie je doladené nielen na jednotlivé slová, ale aj na kompletné vety. Výsledkom môže byť plnohodnotná konverzácia.

Medzi jeho schopnosťami je aj detekcia zvukov z okolitého prostredia. To zabezpečujú mikrofóny okolo celej hlavy.

Inteligentná “tuhosť” je unikátna funkcia ktorá prispôsobuje výkon potrebný na ovládanie motorov pri pohybu motora. Výsledkom je lepšie využitie komponentov pohonu, rovnako ako úspora energie batérie.

Manažér pádu zabezpečuje, aby sa robot NAO vedel postaviť sám skoro z hociakej pozície. Tu sa spája ďalšia funkcia s názvom „Anti-self collision“ a zabraňuje poškodeniu hlavy pri páde náhlym vystrelením rúk pred seba.

NAO má taktiež ďalšiu funkciu na nezaplatenie. Rozpoznanie chybného kódu, ktorý by mohol spôsobiť konflikt alebo chybu systému. Na túto chybu Vás upozorní červeným vyznačením konkrétneho bloku.

Viac informácií sa dozviete na www.robotnao.sk.

Robot NAO

Videá

Meracie zariadenia spoločnosti Globisens tvoria ucelený systém (zariadenia na zber dát so softvérom Globisens a meracie senzory) určený na meranie rôznych fyzikálnych veličín a v spojení s počítačom predstavujú nový moderný spôsob ich merania a analýzy, určených pre základné a stredné školy. Spôsob merania a analýzy veličín je jednoduchý a intuitívny a rýchlo si ho osvojí každý učiteľ i žiak. Meranie sa môže uskutočňovať tak v exteriéri za pomoci prenosných zariadení, ako aj v interiéri napojením na počítač. Zariadenie kompletne nahradí kombináciu počítač – senzor, čím sa ušetria náklady. Ovládanie je veľmi intuitívne pre učiteľov ako aj študentov.
Za pomoci softvéru GlobiLab môžeme analyzovať a zobraziť všetky namerané veličiny rôznymi spôsobmi: odmeraním, momentovým zobrazením, grafom, osciloskopom i časovaním. Produkty Globisens sú určené pre predmety Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia, prípadne vyučovanie o životnom prostredí.

Globisens-Labdisc-BioChem-Data-Logger
labdisc-enviro

Samostatne meracia jednotka Globisens obsahuje zabudovaných 13 senzorov pre meranie rôznych veličín vhodné pre Biológiu a Chémiu. Multi-funkčné meracie zariadenia od spoločnosti Globisens umožňujú rýchle, jednoduché a efektívne merania v rôznych podmienkach. Vhodné pre vonkajšie aj vnútorné merania v školách a vzdelávacích inštitúciach. Možnosť pripojenia k PC/notebooku alebo tabletu cez Bluetooth alebo samostatného merania bez PC. Súčasťou produktu je softvér GlobiLab. Možno dokúpiť externé senzory: Meranie sily a zrýchlenia, napätia, teploty, CO2, srdcovej frekvencie, kapacity pľúc, el. prúdu a magnetického poľa.

VideáVďaka využitiu špičkovej a ľahko ovládateľnej 3D vizuálnej technológie sa výučba prírodných vied stáva pútavým zážitkom. Profesionálne spracované jednotlivé predmety vyskúšané odborníkmi a školami. Digitálny obsah bol vytvorený v kooperácií s učiteľmi, študentmi, vzdelávacími expertmi a ľuďmi ako vy!
Je mnoho ciest, po ktorých sa s nami môžete zviesť. Digitálny obsah sa dá ľahko nastaviť na akomkoľvek zariadení s Windows 8 na Vašej škole. Intuitívny, učiteľmi otestovaný 3D dizajn je zárukou toho, že i technológiách neznalí si v ohromujúcich vizuálnych obsahov nájdu svoju cestu. Technológia je prostriedok, nie cieľ!

corinth4-300x192
corinth3-300x200

Corinth je navrhnutý v spolupráci s učiteľmi, vzdelávacími organizáciami či špičkovými univerzitami… pre nich a spolu s nimi tak, aby im vyhovoval. Náš výskum ukázal, že 9 z 10 učiteľov, ktorí náš produkt vyskúšali, chcú používať Corinth na svojej škole.
Pútavý, vizuálne dokonalý obsah dáva učiteľom do ruky kreatívne riešenie pre zobrazení látky náročnej na popis a predstavivosť. Sprístupnite študentom ťažko pochopiteľné učivo a nadchnite ich pre získavanie nových vedomostí. Vieme, že nemáte čas na hľadanie nových pomôcok a aplikácií. Nestrácajte ďalší! Naučiť sa používať najnovšie technológie môže byť pekne náročné, ale Corinth je celkom intuitívny a pritom Vám umožňuje byť tak kreatívni.

Corinth sa dá ľahko nastaviť na akomkoľvek zariadení s Windows 8 na vašej škole. Intuitívny, učiteľmi otestovaný design je zárukou toho, že i technologicky nezdatní si v ohromujúcom vizuálnom obsahu nájdu svoju cestu. Ďalšou zaujímavou funkciou je aj prepojenie programu s Microsoft Office. Vďaka jednoduchému a rýchlemu použitiu digitálnych výukových objektov vložených do prezentácie môžu učitelia zefektívniť svoje prípravy na hodiny, vtiahnuť študentov viac do výuky a motivovať ich ku kreativite. Dostupné sú knižnice pre Chémiu, Fyziku, Biológiu, Paleontológiu, Ľudské telo, Geológiu.

corinth-300x205
VSE52027d_obr_03
 • 3D výukové modely vrátane popisu jednotlivých častí
 • Zvýraznenie, otáčanie a priblíženie ľubovoľnej časti modelu v 3D
 • Funkcia slepej mapy na precvičovanie a testovanie študentov
 • Vyhľadávanie v názvoch a kľúčových slovách pre rýchly pohyb
 • Možnosť prepínať medzi jednotlivými jazykovými verziami a zobrazenie dvoch jazykov súčasne
 • Technológia rozšírenej reality a hlbokého zoomu
 • Funkcia zhotovenia snímku obrazovky pre vytváranie neobmedzeného počtu obrázkov pre ďalšie použitie
 • Možnosť pridávať ku každému modelu vlastné poznámky
 • Prepojenie aplikácie s Microsoft Office 2010 a 2013 a možnosť použitia modelov v prezentáciách a dokumentoch

Videá

© 2018 eTechnology