Vivitek záruka a podpora pre vzdelávacie inštitúcie

Spoločnosť Vivitek Corp. Taiwan (ďalej len „Vivitek“) poskytuje limitovanú 5-ročnú záruku na vybrané projektory a 3-ročnú záruku na lampy do vybraných projektorov.

Genee World predĺžená záruka a podpora pre displeje

Spoločnosť Genee World poskytuje predĺženú 3 alebo 5 ročnú záruku (záleží na produkte) na interaktívne displeje Genee Touch a interaktívne stoly Genee Table.

Podrobnosti o programe
 • Záruka zahŕňa výmenu hardvéru vrátane nákladov na servisnú prácu počas záručnej doby a prepravy späť k zákazníkovi. Upozorňujeme, že záruka neobsahuje demontáž a montáž projektora, ako aj jeho zaslanie predajcovi, od ktorého ste si projektor zakúpili.
 • Originálna lampa inštalovaná v projektore má záruku 3 roky od okamihu nákupu, alebo do uplynutia počtu hodín životnosti lampy podľa toho, čo nastane skôr.
 • V prípade výmeny lampy počas záruky, majú tieto zostávajúcu záruku pôvodnej lampy inštalovanej v projektore. Priemerná doba opravy je menej ako 5 dní za predpokladu, že všetky diely sú k dispozícii. Lampy na výmenu sú zasielané po obdržaní chybnej lampy.
 • Predpokladom limitovanej záruky pre vzdelávacie inštitúcie je registrácia sériového čísla Vášho produktu, tiež Vaše údaje a že ste vzdelávacou inštitúciou.
 • Táto záruka sa vzťahuje pre nákupy projektorov od 1. apríla 2011 a platí iba pre vybrané projektory určené na vzdelávanie .
 • Registráciu Vášho nového projektora je nutné vykonať do 90 dní od jeho zakúpenia, registráciu nie je možné vykonať dodatočne.
Návod na registráciu zariadenia na stránke Genee
 1. Registračný vstup na stránku cez tlačidlo “Registrovať produkt”
 2. V kolónke „Product“ vyberiete Váš Genee produkt, ktorý ste si zakúpili,
 3. V kolónke „Serial Numbers“ napíšete Sériové číslo produktu,
 4. V kolónke „Date of Purchase“ zadáte dátum nákupu zariadenia,
 5. V kolónke „Retailer Name“ napíšete názov našej firmy (eTechnology s.r.o.),
 6. V kolónke „How did you hear about Genee World Products?“ (Ako ste sa dozvedeli o Genee World produktoch?), vyberiete hodí, ktorá sa hodí k Vášmu prípadu,
 7. V kolónke „Industry Type“ vyberiete oblasť, ktorou sa zaoberá Vaša spoločnosť a kliknete na tlačidlo NEXT.

Záruka sa vzťahuje na zariadenia

 • 5 rokov: Interaktívny displej Genee Touch (55“, 65“, 70“, 80“, 86″ )

 

Pre uplatnenie predĺženej záruky, treba produkt zaregistrovať do 28 dní od jeho zakúpenia.

© 2018 eTechnology